Hjem
Studieavdelingen

UU-møte 7. april 2014

Hovedinnhold

Til medlemmene i Universitetets utdanningsutvalg

 

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 3 2014

 

Tidspunkt:       April  2014, Kl. 09.00–12.00

Møtested:      Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I      Godkjenning av innkalling og dagsorden

II     Ikke klar protokoll fra forrige møte

III    Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

             

Drøftingssak                                                                                                                     

Sak 17/14   Studieprogram på færre enn 20 plasser 

Notat fra Studieadministrativ avdeling             

 

Orienteringssak

Sak 18/14  Ressursenhet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet         Notat fra Det matetmatisk-naturvitenskapelige fakultet

 

Vedtakssak

Sak 19/14  Utdanningsmelding        

Notat fra Studieadministrativ avdeling