Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Til medlemmene i Universitetets utdanningsutvalg

 

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 3 2014

 

Tidspunkt:       April  2014, Kl. 09.00–12.00

Møtested:      Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I      Godkjenning av innkalling og dagsorden

II     Ikke klar protokoll fra forrige møte

III    Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

             

Drøftingssak                                                                                                                     

Sak 17/14   Studieprogram på færre enn 20 plasser 

Notat fra Studieadministrativ avdeling             

 

Orienteringssak

Sak 18/14  Ressursenhet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet         Notat fra Det matetmatisk-naturvitenskapelige fakultet

 

Vedtakssak

Sak 19/14  Utdanningsmelding        

Notat fra Studieadministrativ avdeling