Hjem

School of Public Health: Zambia

UiB med utviklingssuksess i Zambia

Senter for internasjonal helse har spilt en avgjørende rolle til opprettelsen av et Institutt for folkehelsevitenskap (School of Public Health) ved Universitetet i Zambia.

Hovedinnhold

Siden midten av 1990-tallet har professor Knut Fylkesnes drevet forskning kunnskapsbygging om forebygging av hiv og andre helseutfordringer i Zambia. Han var i mange år tilsatt ved Senter for internasjonal helse (SIH) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen (UiB) hvor han etablerte akademisk partnerskap med Universitetet i Zambia.

Lokal kapasitetsbygging

Dette var et partnerskap for forskning og kapasitetsbygging som siden år 2002 har drevet omfattende lokal kapasitetsbygging ved å tilby zambiere utdanning på master- og ph.d.-nivå i Bergen. Dette ble utviklet videre ved å samarbeide om etableringen av et masterprogram i epidemiologi ved Universitetet i Zambia.

Takket være dette samarbeidet  har Zambia fått utviklet kompetanse til å opprette sitt nasjonale Institutt for folkehelsevitenskap (School of Public Health), med offisiell åpning i Lusaka januar 2017.

– Nå har vi endelig blitt en egen institusjon for folkehelseforsnking og utdanning  og får eget bygg, takket være professor Knut Fylkesnes sin årelange innsats og partnerskapet med SIH, sier professor Charles Michelo, som leder Department  of Public Health ved University of Zambia, og var Fylkesnes sin første ph.d.-kandidat fra Universitetet i Zambia, og senere den første professor i publich health se i Zambia.

De to delte visjonen om å opprette en skole for folkehelse i det afrikanske landet. Michelo er en av mange som har fått master- og ph.d.-utdanning ved SIH og reist tilbake til Zambia og styrket den lokale kapasiteten innen høyere utdanning, forskning og offentlig administrasjon.

Knut Fylkesnes
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

NORSK-ZAMBISK HELSESAMARBEID: Takket være Knut Fylkesnes og Charles Michelos mangeårige arbeid, har Zambia fått sin første skole i folkehelse i Lusaka. Richard Banda (t.v.) har deltatt i utvekslingsprogrammet til Senter for internasjonal helse og er i dag sjef for forskning ved Statistisk sentralbyrå i Zambia. Han har også vært ansatt i Helsedepartementet i Zambia etter mastergraden fra UiB.

Inntar sentrale posisjoner i Zambia

Michelo sier at de fleste som reiser tilbake til Zambia har gått til forskjellige offentlige sektorer som regjering, akademia, forskningsinstitusjoner og private helseforetak, hvor de utøver et viktig bidrag til samfunnet.

En av disse er Dr. Richard Banda, som nylig disputerte ved SIH med en avhandling om mødredødelighet i Zambia. Etter endt mastergrad ved SIH i 2004 fikk han jobb ved Helsedepartementet i Zambia for å overvåke helsesystemer.

Etter tre år i departementet ble han forskningssjef ved regjeringens statistiske sentralbyrå i Lusaka med ansvar for forskning. Han er svært fornøyd med utdanningsmodellen som SIH tilbyr.

– Det å komme til UiB og en ta master- og ph.d.-grad, gir en unik tilgang til forskningsmateriale og forskningsnettverk over hele verden. Et slikt globalt perspektiv på helse er svært verdifullt å ta med seg tilbake til Zambia, sier Banda.

I tillegg til stillingen som forskningssjef har Banda en deltidsstilling ved den nye skolen for offentlig helse.

– Forskning og utdanning innen folkehelse er nøkkelen til å forstå og forebygge sykdomsspredning i et land, sier Banda.

Verdsatt av myndighetene

Ifølge Banda har ideen om et Institutt for folkehelsevitenskap (School of Public Health) alltid vært en målsetning for myndighetene i Zambia. Men hovedutfordringen for et fattig land som Zambia er å finne penger til å ansette kvalifisert personell til undervisning og forskning på en slik skole.

– Det første spørsmålet myndighetene stiller seg er om man har kompetansen som skal til for slik forskning og utdanning. Takket være SIH, som har utdannet personell på master- og ph.d.-nivå innen ren rekke disipliner slik som statistikk, epidemiologi, helsepromotering, helseøkonomi, og demografi, så myndighetene etter hvert at det var mulig å støtte en egen skole for offentlig helse

– Også landets myndigheter, som Helsedepartementet, har får rekruttert høyt kvalifisert personell, noe som har virket positivt for å få støtte til skolen, forteller Banda.

Mangeårig visjon oppfylt

Professor Knut Fylkesnes har hatt en finger med i mye av forskningen og den lokale kapasitetsbyggingen i Zambia, som nå har ført til den første nasjonale School of Public Health.

– Det er partnerskapet vårt som i stor grad har fått til dette spranget i kompetanse  ved Universitetet i Zambia. Jeg har vært med på det meste og har veiledet de fleste publikasjonene. Det har vært enormt utfordrende og på samme tid veldig interessant og givende å se at dette er noe som har vokst, sier han og legger til:

– Uten Charles og hans visjon om en School of Public Health , hadde dette ikke vært mulig. Det var mange barrierer å passere, så man måtte være sterk i troen for å få dette til. Men nå har vi klart det.

Les mer om ULIKHET her.