Hjem
SDG Bergen (N)
HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM 2018

Setter UiBs energiforskning på verdenskartet

Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa kunne konstatere at mange la merke til UiBs bidrag i FN, med innovativ energiforskning rettet mot bærekraftsmålene og Agenda 2030.

Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa, Universitetet i Bergen(UiB). Fotografert i hagen ved Universitetsmuseet i Bergen, juni 2018.
FORNØYD DIREKTØR: Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa har vært tilstede på det politiske høynivåforumet i FN i juli 2018 for å synliggjøre UiBs forskning på klima og energiomstilling.
Foto/ill.:
Eivind Senneset for UiB

Hovedinnhold

– Min rolle har vært å representere UiB på høyt nivå og å vise institusjonell støtte til det viktige arbeidet våre forskere gjør mot bærekraftsagendaen, sier energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa om deltakelsen på det politiske høynivåforumet (High-level Political Forum, HLPF) i FN i juli 2018.

Hun har vært i New York som del av en UiB-delegasjon ledet av viserektor for globale relasjoner, Annelin Eriksen. Delegasjonen har ellers bestått av professor Edvard Hviding fra det strategiske SDG Bergen-initiativet og postdoktor Siddharth Sareen og ph.d.-kandidat Jakob Grandin fra Senter for klima og energiomstilling (CET).

Inspirert av unge forskertalenter

Sammen med en rekke verdensledende universitet innen arbeidet med bærekraftsmålene, har Grandin vært medarrangør av en workshop i regi av UN DESA (FNs organ for økonomiske og sosiale anliggender).

– Det er spesielt Sareen og Grandin som har gjort det konkrete faglige arbeidet med energi på HLPF. Det å se hvordan CET-senteret har klart å bygge opp en gruppe av unge, engasjerte forskere med fokus både på å publisere vitenskapelige artikler og bidra til å utforme politiske beslutninger gjennom vitenskapelige bidrag til policy-notater er utrolig inspirerende for meg som energidirektør, sier Guldbrandsen Frøysa.

Sareen representerte forskersamfunnet på Norges offisielle sidearrangement under HLPF, Global agenda for SDG 7 Action, der han snakket om sitt bidrag til to policy-notater på bærekraftsmål 7: Ren energi for alle (SDG 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all).

– Jeg har et sterkt forhold til bærekraftsmål 7 og har selv arbeidet med bærekraftig energiproduksjon og da spesielt havvind. Havvind er i sterkt vekst, spesielt i Europa. Ikke minst griper fornybar energi tett inn i mange andre bærekraftsmål, for eksempel god utdanning for alle, bekjempelse av fattigdom og mer likestilling, sier energidirektøren.

Guldbrandsen Frøysa og Sareen er også begge involvert i Energilaboratoriet (Bergen Energy Lab), et forum for utveksling av forskningsresultater og aktiviteter knyttet til fornybar energi og energiomstilling.

Skaper muligheter for fremtiden

Energidirektør Guldbrandsen Frøysa har hatt stor nytte av deltakelsen på høynivåforumet i FN og mener at UiB må fortsette å være synlige på denne typen arenaer.

– Ikke minst har vi brukt denne anledningen til å knytte kontakter og møte partnere vi kan arbeide sammen med i fremtiden. Partnerskap er selve nøkkelen for arbeid rettet mot FNs 2030-agenda, sier hun og fortsetter:

– Flere av våre forskere, som Peter M. Haugan og Edvard Hviding, har allerede bygget opp erfaring med vitenskapsdiplomati og direkte vitenskapelig rådgivning. Det er helt naturlig at vi nå får hele bredden av forskningsmiljøene ved UiB til å bidra og da er det viktig at vi fra ledelsen stiller opp og signaliserer støtte til dette.

Energidirektøren ønsker å mobilisere på tvers av fag og disipliner for at UiB skal lykkes med vitenskapelig rådgivning. Samtidig er hun opptatt av at miljøene må delta frivillig og ved at de selv ser fordelene ved at forskningen deres påvirker politiske beslutningsprosesser. Hun er fullstendig klar over tidspresset mange forskere opplever når de både skal publisere vitenskapelige artikler og bidra med vitenskapelige råd.

– For meg har det vært viktig at UiB på årets HLPF har posisjonert seg som et universitet som jobber med fornybar energi og energiomstilling. Det å vise vår aktivitet og at vi kan bidra med faglige råd til embetsverk, politikere, regjeringer og internasjonale organisasjoner. For ikke å snakke om at vi utdanner studenter som blir attraktive jobbsøkere til både offentlig forvaltning og næringsliv, sier Kristin Guldbrandsen Frøysa og avslutter: – Hvis jeg og UiB-ledelsen kan være pådrivere her så er jeg glad for det.