Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Disputas

UiB har fått sin første doktor i alders- og sykehjemsmedisin

Fra Florence Nightingale, via strikking, til smertevurdering av Marie på 83.

komite
Doktor Reidun Sandvik sammen med bedømmelseskomitéen.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Hovedinnhold

Dette var bare noen av tematikkene som ble tatt opp i prøveforelesningen til en strålende opplagt Reidun Sandvik 12. januar 2017. Sandvik konkluderte forelesningen over det oppgitte temaet "Sykepleieren sin rolle og funksjon ved akutte og kroniske smerter i sykehjem” med at det å gjøre observasjoner og konkrete kartlegginger er sykepleierens viktigste rolle; det er det sykepleie er.

Opponentene påpekte flere ganger i løpet av disputasen hvor viktig Sandviks forskning på demente med smerter er, da det er manglende kunnskap om temaet. Sandvik supplerte med at det trengs flere sykepleiere med spesialkunnskap innen feltet, spesielt med tanke på den store andelen multimorbide personer med demens på sykehjem.

Under disputasen ble Sandvik utfordret på hvilke smertemedisiner som er mest funksjonelle for gamle med smerter og det ble klart for det lydhøre publikummet hvor krevende det å velge rett smertemedisin er. Opponentene initierte også diskusjoner omkring bruken av inklusjonskriterier i studien, verktøyene som er brukt for å kartlegge smerte, og hvordan helsepersonell kan håndtere den store symptombyrden mange opplever ved livets slutt.  

I tillegg til at fremtidige forskningsmuligheter ble adressert, ble den nyslåtte doktoren også invitert til å publisere i Scandinavian Journal of Pain.