Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskningsnettverk

SEFAS i spissen for Nasjonalt universitetsnettverk for alders- og sykehjemsmedisin

univnett

Hovedinnhold

Tidlig i januar møttes representater fra de fire foreløpige deltaker-unviersitetene; Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. Det kortsiktige målet for nettverket er å kartlegge og synliggjøre hvilken forskning og undervisning som allerede finnes innen feltet ved institusjonene. På sikt skal nettverket initiere tverrfaglig og internasjonal forskning.

Nettverket ønsker å ha et sterkt fokus på implementering av forskningsresultater i primærhelsetjenesten og dermed styrke samarbeidet mellom universiteter og primærhelsetjenesten over hele landet. Flere av universitetene er også i gang med tverrfaglig studentrettet undervisning der utplassering i kommunehelsetjenestene er en del av tilbudet, slik TVEPS gjør det ved UiB.

"Vi ser nytten av tverrfaglig undervisning for sykepleievitenskap, medisin, psykologi, ernæring, farmasi, odontologi og fysioterapi", sier førsteamanuensis ved SEFAS Bettina Husebø.

En brikke i samarbeidet er også den nyopprettede forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE). Her er mulighetene for tverrfaglig og tverrinstitusjonelt samarbeid tilstede både for studenter og vitenskapelig ansatte.

Det nasjonale universitetsnettverket er finansiert av Helsedirektoratet.