Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Internasjonalt samarbeid

Utdanning av helsepersonell viktigere enn utvikling av ny teknologi i Japan

– Vi forventet et stort fokus på teknologi i den japanske eldreomsorgen, men ble møtt med fokus på de menneskelige ressursene og verdigheten til de gamle.

Taito
Foto/ill.:
Bettina Husebø

Hovedinnhold

Det sier leder ved SEFAS, Bettina Husebø, etter sitt ukelange opphold i Japan i slutten av januar. Husebø trekker spesielt fram sitt besøk ved Taito Hospital som en lærerik opplevelse i god og etisk omsorg.

Til tross for lav bemanning sett med norske øyne - syv ansatte på en sykehusavdeling med 50 pasienter med demens - fremstod avdelingen som et godt sted å være for de gamle. Sykehuset hadde store baderom der pasientene fikk bade annenhver dag og romslige fellesarealer der målet var at pasientene skulle tilbringe det meste av dagen sammen. Vi fikk inntrykk av at det var et nært og godt forhold mellom ansatte og pasienter, forteller Husebø.

Ulempen sett med japanske øyne er likevel at 80 % av befolkningen dør på sykehus, noe som utgjør en stor økonomisk utfordring med tanke på den stadig økende aldrende befolkningen. Japan har den lengste forventede levealder i verden og hele 26,2 % av befolkningen er over 65 år. De over 75 år, som er de som trenger mest pleie, utgjør en gruppe på 5,8 millioner mennesker, og antallet gamle med pleiebehov øker.  

Japan har 14 sykehussenger per 1000 innbygger sammenlignet med Norges tre.

Lære av hverandre

«Vi har så mye å lære av hverandre. Vi har felles utfordringer og mye av de samme behovene, men den japanske befolkningsveksten er 20 år foran oss i tid», sier en entusiastisk Husebø. «Samtidig ser vi at også Japan sliter med at omsorgsyrkene har lav status. Her kan felles forskning bidra til å øke bevisstheten omkring viktigheten av dette arbeidet», fortsetter Husebø.

Vi jobber nå for en felles publikasjon som kan belyse såkalte hemmere og fremmere i våre to eldreomsorgssystem. Både Japan og Norge er avhengige av å tenke nytt for å møte fremtidens utfordringer i eldreomsorgen.

Bergen kommune ser også viktigheten av nytenking og fakultetets delegasjon hadde med seg seksjonsleder for Helse og omsorg Benedicte Løseth.

Se egen sak på Bergen kommunes hjemmeside.

Les mer om besøket på fakultetes hjemmesider.