Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
News

Dobbelt så mange dør på sykehjem

Eldre ligger kortere på sykehus enn før, og dobbelt så mange dør på sykehjem nå, sammenlignet med tiden før samhandlingsreformen.

VG sykehjem
Foto/ill.:
VG, IGS

Hovedinnhold

Det viser studien Fra sykehus til sykehjem – hva samhandlingsreformen har ført til, publisert i Sykepleien forskning.

Før kunne syke eldre bli liggende lenge på sykehus og mange av dem døde der, men etter samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012, har liggetiden på sykehus gått kraftig ned.

– Vi har ingen variabler som kan forklare den økte dødeligheten, men vi tror ikke flere dør fordi de overføres til sykehjem, sier forsker Frøydis Bruvik ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og SEFAS, Universitetet i Bergen, til VG.

– Årsaken er nok at noen av dem som tidligere døde på sykehus, nå kommer på sykehjem den siste tiden av livet.

Sammen med Jorunn Drageset, professor ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen, og sykehjemslege Jenny Foss Abrahamsen har Bruvik kartlagt overgangen fra sykehus til sykehjem før og etter samhandlingsreformen. Dataene er hentet fra en korttidsavdeling på et sykehjem i Bergen.

LES MER: