Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Farmasidagene 2017

Smerte ved demens

Ubehandlet smerte for personer med demens er et omfattende problem med alvorlige konsekvenser.

Farmasidagene 2017 Ane Erdal
Ane Erdal er farmasøyt og stipendiat ved SEFAS.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Ane Erdal fra SEFAS var på årets Farmasidager i Oslo for å presentere oppdatert kunnskap om evaluering og behandling av smerte hos personer med demens, samt hvordan effekter og bivirkninger av analgetika i denne gruppen skiller seg fra kognitivt friske eldre.

Medikamentell smertebehandling til eldre personer med demens er økende, likevel er ubehandlet smerte et omfattende helseproblem med alvorlige konsekvenser for denne pasientgruppen.

Årets faglige fordypning på Farmasidagene 2017, 9.-10. november, var eldre og legemidler. ​Vi blir stadig flere eldre, får flere sykdommer samtidig og fysiologiske aldersforandringer kompliserer legemiddelbehandlingen. Samtidig viser forskning en sammenheng mellom uhensiktsmessig medisinering, nedsatt funksjonsnivå og sykehusinnleggelse hos eldre mennesker.

Erdal er utdannet farmasøyt og er stipendiat og forsker ved SEFAS. I forskningsprosjektet Efficacy of treating pain on depression in nursing home patients with dementia (DEP.PAIN.DEM) har hun gjennomført en randomisert placebokontrollert studie av analgetika hos personer med demens og depresjon. Her undersøker hun hvorvidt en individualisert opptrapping av smertebehandling over 13 uker reduserer symptomer på depresjon hos sykehjemspasienter med demens og depresjon.

Nær halvparten av sykehjemspasienter i Norge, med og uten demens, bruker antidepressiva, ofte uten tilstrekkelig evaluering av behandlingseffekt og bivirkninger. Nyere studier tyder på at antidepressiva kan ha dårligere effekt hos pasienter med demens sammenlignet med kognitivt friske pasienter. I tillegg vet vi at antidepressiva ofte gir bivirkninger hos eldre pasienter, som for eksempel kvalme, redusert matlyst, trøtthet, lavt blodtrykk, med økt risiko for fall og dødelighet.