Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyheter

Et bad før døden

I Japan er det å bade en betydningsfull del av omsorgen i livets slutt.

Baderom på kommunalt japansk sykehjem/dagsenter.
Baderom på kommunalt japansk sykehjem/dagsenter.
Foto/ill.:
SEFAS, UiB

Hovedinnhold

Daglig bad er en fremtredende tradisjon i Japan og badet avslutter gjerne dagen. Også for pasienter på sykehjem og sykehus er badet en del av den daglige rutinen. I januar besøkte ansatte ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) et kommunalt sykehjem i Tokyo og fikk omvisning på baderommet.

Å bade er en betydningsfull del av omsorgen som gis til pasientene i livets slutt, der en gir pasienten et bad når en ser at døden er nært forestående. Familien blir også invitert til å delta under dette badet, og det brukes bademaskiner for å gi pasienten en så skånsom behandling som mulig.

PALLIDEM- PALLiative care Innovation for community-dwelling people with DEMentia- er et forskningsprosjekt som er under utvikling ved SEFAS, i samarbeid med flere andre europeiske land, og også Australia og Japan. I PALLIDEM vil tilpasninger ut fra lokale forhold, som badet i Japan, være av stor betydning for å kunne gi pasienter med demens optimal behandling i den siste delen av livet.

Palliasjon for personer med demens er et felt som trenger å utvikles kraftig for å kunne avdekke når døden inntreffer og dermed kunne tilby adekvat smertelindring og behandling for pasienten og tilstrekkelig avlastning for de pårørende. I tillegg til ikke-medisinske tiltak som det nevnte badet, vil kompetanseheving og kartleggingsverktøy for pårørende og ansatte, tilpasset velferdsteknologi, og utarbeiding av et egen forløp for døende personer med demens være sentralt i prosjektet.

Våre partnere i Japan er Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology og Institute of Development, Aging and Cancer, ved Tohoku University i Sendai.