Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Et bad før døden

I Japan er det å bade en betydningsfull del av omsorgen i livets slutt.

Baderom på kommunalt japansk sykehjem/dagsenter.
Baderom på kommunalt japansk sykehjem/dagsenter.
Photo:
SEFAS, UiB

Main content

Daglig bad er en fremtredende tradisjon i Japan og badet avslutter gjerne dagen. Også for pasienter på sykehjem og sykehus er badet en del av den daglige rutinen. I januar besøkte ansatte ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) et kommunalt sykehjem i Tokyo og fikk omvisning på baderommet.

Å bade er en betydningsfull del av omsorgen som gis til pasientene i livets slutt, der en gir pasienten et bad når en ser at døden er nært forestående. Familien blir også invitert til å delta under dette badet, og det brukes bademaskiner for å gi pasienten en så skånsom behandling som mulig.

PALLIDEM- PALLiative care Innovation for community-dwelling people with DEMentia- er et forskningsprosjekt som er under utvikling ved SEFAS, i samarbeid med flere andre europeiske land, og også Australia og Japan. I PALLIDEM vil tilpasninger ut fra lokale forhold, som badet i Japan, være av stor betydning for å kunne gi pasienter med demens optimal behandling i den siste delen av livet.

Palliasjon for personer med demens er et felt som trenger å utvikles kraftig for å kunne avdekke når døden inntreffer og dermed kunne tilby adekvat smertelindring og behandling for pasienten og tilstrekkelig avlastning for de pårørende. I tillegg til ikke-medisinske tiltak som det nevnte badet, vil kompetanseheving og kartleggingsverktøy for pårørende og ansatte, tilpasset velferdsteknologi, og utarbeiding av et egen forløp for døende personer med demens være sentralt i prosjektet.

Våre partnere i Japan er Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology og Institute of Development, Aging and Cancer, ved Tohoku University i Sendai.