Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Internasjonalt samarbeid

Fremtiden er brukersstyrt

- Vi lærer legene våre å spørre pasientene hva som er viktig for dem

Leiden 2

Produsent:
Janne B. Bøe

Hovedinnhold

Dette sier professor i eldremedisin ved Leiden University Medical Center under sitt besøk ved SEFAS i oktober. Achterberg kommenterte utvikligen innen feltet eldremedisin internasjonalt, der pasientene får mer og mer å si for sin egen behandling.

- Vi ser mer og mer bort fra de offisielle retningslinjene i vårt arbeid med å behandle eldre pasienter fordi retningslinjene reflekterer synspunktet til de profesjonelle, ikke pasientene. Vi tilpasser retningslinjene til det som er viktig for pasientene.

Også ved SEFAS er brukerstyrt forskning høyaktuell. Vårt nyeste prosjekt LIVE@Home.Path, som er finansiert av Norges forskningsråd, har både en ansatt medforsker, Rune Samdal, og en styringsgruppe hvor brukerorganisasjoner er representert.

Leder ved SEFAS, Bettina Husebø, er enig i Achterbergs synspunkter om at både forskning og utdanning av fremtidens leger og annet helsepersonell må legge til grunn av det som til enhver tid er viktig for pasienten skal stå i fokus.

- Målet er at pasientene skal få en så god livskvalitet som mulig.