Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Internasjonal studentutveksling

Medisinstudent fra Japan forsker på data fra norske sykehjem

Erika Ito er tredjeårs medisinstudent ved Tohoku University i Sendai i Japan og som del i studiet er hun fire måneder i Bergen for å lære å forske.

Tohoku student exchange

Medisinstudent Erika Ito (venstre) og veilederen Rui Nouchi om forsknings- og utvekslingsdelen som er del av medisinstudiet ved deres universitet i Sendai, Japan.
Produsent:
Janne B. Bøe

Hovedinnhold

- Jeg har fått tildelt data fra en kompleks intervensjonsstudie som er gjennomført ved norske sykehjem av forskere her ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, forteller Erika Ito.

Dataene er fra KOSMOS-studien og Erika har valgt å fokusere på medisinering med psykofarmka (for eksempel beroligende, anti-depressive, demensforebyggende og sovemedisiner) i forhold til livskvalitet og daglig aktivitet.

Førsteamanuensis ved Insitute of Development, Aging and Cancer ved Tohoku University, Rui Nouchi er Itos veileder under dette forskningsoppholdet og han sier det forventes av studentene får ta del i arbeidet på stedet de har utveksling på og får prøve å utføre et eget forskningsarbeid. Når de kommer tilbake til Japan må alle studentene levere en rapport og presentere arbeidet det har gjort i utlandet.

Hvilke refleksjoner gjør Erika seg etter en måned ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)?

- Jeg har lært hvordan forskning på de primære helsetjensetene og samfunnsmedisin er utført i Norge. De fleste av klassekameratene mine utfører forskning som innebærer hvite kapper og eksprimentering i laboratorierer. Jeg sitter lange dager foran PC'en og må tilegne meg masse ny kunnskap via forskningslitteratur og statistikkprogrammer, og jeg må lære å forstå hva dataene forteller.  

Erika hadde en presentasjon for forskningsgruppen ved SEFAS og sin japanske veileder i oktober.

-Alt er nytt for meg, bare det å lage en presentasjon på engelsk er noe jeg ikke har gjort før. Det er krevende, men jeg har lært mye om hvorfan prosessen fram til forskningsresultater foregår. Jeg vil sette mye mer pris på andres arbeid og litteraturen i resten av studiet mitt nå når jeg vet hvor mye arbeid som ligger bak hver eneste publikasjon, utdyper Erika.

SEFAS har i sin forskning fokus på brukerinvolvering, noe Erika har lagt spesielt merke til.

- Forskerne her prøve å se og møte pasienter og intervjue pasienter eller pårørende for å finne ut hva som er viktig for dem ut fra deres perspektiv. Jeg tror det er nøkkelen til kunne gjøre god samfunnsmedisinsk forskning.

Erika har gått flere fjellturer allerede, blant annet har hun gått fra Ulriken til Fløyen, en turklassiker for bergensere.

- Jeg er overrasket over hvor mange nordmenn som benytter seg av naturen og har naturen som en naturlig del av livet sitt, avslutter Erika.