Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Jul og demensomsorg

Skap gode minner

SEFAS ønsker god jul til alle samarbeidspartnere og venner med et innslag fra Dagsrevyen 21. desember om hvordan skape en god julefeiring for personer med demens som bor på sykehjem.

Bilde tatt av Dagsrevyen
Foto/ill.:
Janne B. Bøe

Hovedinnhold

Kobling til NRKs nettside og Dagsrevysendingen 21. desember 2018.

Medforsker Rune Samdal og senterleder Bettina Husebø forteller om julefeiring for personer med demens.