Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
News

SEFAS søker forskningssjukepleier

Ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, er det ledig ei 100% mellombels stilling som sjukepleiar (forskingssjukepleiar) i 12 månader.

sykepleier
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Sjå stillingsutlysning 

 

Sjukepleiaren vil delta i alle oppgåvene i forskingsprosektet LIVE@Home.Path og inngå i eit forskingsteam saman med stipendiatar, forskarar og pårørande. Meir informasjon om prosjektet finner du her: https://www.uib.no/sefas/89867/livehomepath Hovudoppgåva vil vere å planlegge deltakarflyt og logistikk, utføre intervju/undersøkingar av studiedeltakerar, registrering av studiedata/-dokumentasjon og andre oppgaver knytta til datainnsamling. Det er naudsynt med reising til kommunane Bærum, Kristiansand og Bergen. Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.