Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

SEFAS søker forskningssjukepleier

Ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, er det ledig ei 100% mellombels stilling som sjukepleiar (forskingssjukepleiar) i 12 månader.

sykepleier
Photo:
UiB

Main content

Sjå stillingsutlysning 

 

Sjukepleiaren vil delta i alle oppgåvene i forskingsprosektet LIVE@Home.Path og inngå i eit forskingsteam saman med stipendiatar, forskarar og pårørande. Meir informasjon om prosjektet finner du her: https://www.uib.no/sefas/89867/livehomepath Hovudoppgåva vil vere å planlegge deltakarflyt og logistikk, utføre intervju/undersøkingar av studiedeltakerar, registrering av studiedata/-dokumentasjon og andre oppgaver knytta til datainnsamling. Det er naudsynt med reising til kommunane Bærum, Kristiansand og Bergen. Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.