Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyhet

Bettina Husebø bidrar i nytt tidsskrift om smerte og demens

Professor Bettina Husebø ved SEFAS er en av flere medredaktører i et internasjonalt tidsskrift som vil løfte fram forskning på smerte hos personer med demens.

Bettina Husebø
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær

Hovedinnhold

Andelen personer med demens er økende, og disse personene har en større fare for å oppleve smerte fra komplekse og kroniske sykdomstilstander. Dette kan for eksempel være muskulære og nevrologiske tilstander, hjerte- og karsykdom eller kreft. 

Selv om smertefulle tilstander er mer utbredt blant denne gruppen, kan det være vanskeligere å kommunisere smerteopplevelsen fordi mange av pasientene også har en kognitiv svikt. 

Tidsskriftet "Pain and Dementia" vil gis ut av det vitenskapelige forlaget Frontiers og skal løfte fram både tidligere og pågående forskning knyttet til smertevurdering og behandling hos personer med demens. Per i dag finnes det ingen internasjonale tidsskrift som kun fokuserer på dette. 

Problemstillinger som vil bli belyst er blant andre: 

  • Effekten av fysiologiske endringer i hjernen knyttet til persepsjon og opplevelse av smerte
  • Effektive tilnærminger for å identifisere og kvantifisere smerte blant personer med demens og hvilken innvirkning dette har. 
  • Behandlingsutfordringer med over- og underbehandling og ikke-farmakologiske tiltak.
  • Evidensbaserte strategier for behandling av smerte ved demens, inkludert smertestillende og ikke-farmakologiske tiltak.  
  • Strategier for å forbedre pleie av personer med demens på tvers av omsorgstilbud og leverandører. 
  • Engasjement og forberedelse av familære omsorgspersoner til støtte for smertebehandling blant personer med demens. 

Klikk her for å lese relevante publikasjoner fra SEFAS som bl.a omhandler smertebehandling hos personer med demens.