Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Hovedinnhold

Besøksadresse:
Kalfarveien 31
5018 Bergen

Postadresse:
Universitetet i Bergen
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Postboks 7804
5020 Bergen

 

Senterets daglige leder: Bettina Husebø

Senterets administrative koordinator: Guro Akre