Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Besøksadresse:
Kalfarveien 31
5018 Bergen

Postadresse:
Universitetet i Bergen
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Postboks 7804
5020 Bergen

Telefon til instituttekspedisjonen:
55 58 61 00

Epost til senteret: post@sefas.uib.no

Senterets daglige leder: Bettina Husebø