Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Hovedinnhold

Besøksadresse:
Alrek helseklynge, blokk D, 3 etasje
Årstadveien 17

Postadresse:
Universitetet i Bergen
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Postboks 7804
5020 BERGEN

 

Senterets daglige leder: Bettina Husebø

Senterets administrative koordinator: Guro Akre