Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Styret

Senter for alders- og sykehjemsmedisin har et styre som består av:

Hovedinnhold

  • Guri Rørtveit (leder), instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
  • Per Bakke, dekan ved Det medisinske fakultet, UiB
  • Nina Broch Mathiesen, direktør, Innovasjon Norge Vestlandet
  • Kjell A. Wolff, seksjonssjef Helse og omsorg, Bergen kommune
  • Bettina Husebø, leder ved SEFAS