Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyhet

7th International Congress of Pain in Dementia-Future Directions

Den siste COST Action konferansen arrangeres i Bergen 24-25 april 2015.

COST logo

Hovedinnhold

Smerte hos personer med demens er krevende å evaluere og behandle. Dette fører til stor lidelse hos pasienter, pårørende og helsearbeidere. Videre kan ubehandlet smerte utløse symptomer som agitasjon, depresjon og søvnproblemer.

Den 7. internasjonale kongressen om «Smerte og demens» blir nå arrangert av den europeiske COST-gruppen (TD1005), som inkluderer forskere fra 14 europeiske land og Australia, støttet av Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Senter for alders- og sykehjemsmedisin.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

Program og påmelding finnes på http://tiny.cc/wlzwqx


Abstracts sendes innen 15.02.2015