Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Internasjonal kongress om smerte og demens

Presseinvitasjon fra Universitetet i Bergen

Den 7. internasjonale EU-kongressen om smerte og demens arrangeres denne uken i Bergen. Målet er å dele kunnskap, øke oppmerksomheten og finne løsninger på utfordringer knyttet til smerte og demens. Vertskap er UiBs Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Senter for alders- og sykehjemsmedisin.

Hovedinnhold

Internasjonal kongress i Bergen 24.-25. april:

 

Demente sykehjemspasienter lider unødig

 

Om lag 70 000 nordmenn er demente. Seks av ti sykehjemspasienter med demens har smerter daglig. Denne uken samles Europas ledende forskere på demens i Bergen.

 

Tid: 24. april 9.30-16.00 og 25. april 9.00-14.20 2015

Sted: Terminus Hall, Grand Hotel Terminus i Bergen

 

Smerte hos pasienter med demens er krevende å finne ut av og behandle. Dette fører til store lidelser for pasientene og sliter på pårørende og helsepersonell. Ubehandlet smerte kan skape uro, depresjon og søvnproblemer, som ofte fører til for mye eller feil bruk av medikamenter.

Den 7. internasjonale kongressen om smerte og demens arrangeres av COST-gruppen, som inkluderer forskere fra 14 europeiske land, USA og Australia. Målet er å dele kunnskap, øke oppmerksomheten og finne løsninger på utfordringer knyttet til smerte og demens. Vertskap er UiBs Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Senter for alders- og sykehjemsmedisin.

 

Pressen er hjertelig velkommen. Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker intervjuavtaler med forskerne. Les mer om kongressen:

https://www.uib.no/sefas

 

Kontaktpersoner:

Bettina Husebø, leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Mobil 480 94 660, e-post Bettina.Husebø@uib.no

Gunhild Agdesteen, mediekontakt ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Mobil 934 47 712