Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyhet

Vil øke kvalitet og kompetanse på sykehjem

Helse- og omsorgsministeren fikk presentert et lovende forskningsprosjekt da han gjestet SEFAS.

Helseministeren på SEFAS
Helseminister Bent Høie ser utfordringer med å sikre kvaliteten i primærhelsetjenesten. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen og Christian Rieber fra GC Rieber Fondene deltok også på møtet med statsråden.
Foto/ill.:
Gunhild Agdesteen

Hovedinnhold

̶ 70 000 nordmenn har demens, og antallet vil dobles innen de neste 20 årene. Den pasientgruppen som vokser raskest er de eldre demente, og de får også minst oppmerksomhet i forskning og undervisning.

Slik innledet Bettina Husebø, da helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte Senter for alders- og sykehjemsmedisin.

Her fikk statsråden, sammen med stortingsrepresentant Olaug Bollestad og kommunalråd i Bergen Marita Moltu, et innblikk i senterets viktigste forskningsprosjekter og hvordan disse kan styrke omsorgstjenesten.

Systematisk medikamentgjennomgang

Et av forskningsprosjektene er KOSMOS

 ̶  Det tar utgangspunkt i eksisterende forskning, og handler om å øke livskvaliteten blant demente sykehjemspasienter. KOSMOS skal ivareta hver enkelt pasients individuelle behov, sier Husebø.

Les mer om KOSMOS i BT Innsikt: Neddopet og glemt

Forskningsprosjektet pågår nå ved 40 sykehjem og 64 sykehjemsavdelinger i Bergen og ellers i landet.  KOSMOS er rettet mot kliniske og psykiatriske problemer, overmedisinering og sosiale behov på sykehjem. Det er også et mål å redusere smerte, medikamentbruk og kostnader.  

Husebø viser til at det i dag er overforbruk av medikamenter på norske sykehjem. Et av hovedfokusene i KOSMOS-studien er å avdekke over- eller feilmedisinering ved å oppsøke sykehjemmenes leger og pleiepersonale, og invitere til en tverrfaglig samtale basert på pasientens diagnoser, testresultater og blodprøver.

̶  Vi vet at sykehjemspasienter bruker i gjennomsnitt ni medikamenter, en cocktail som kunne tatt livet av deg og meg. Jeg vil gå så langt som å kalle det en kjemisk krigføring mot gamle.

Forskerne ved SEFAS samler fortløpende inn data fra studien. På lengre sikt og etter grundig utprøving ønsker de å tilby KOSMOS til alle landets sykehjem. 

̶  Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra de ansatte som deltar. De øker sin kompetanse og vil ha denne kunnskapen, sier Husebø.

Hun påpeker at det er behov for en standard innen pleie og omsorg.   

Positiv helseminister

̶  Jeg ser utfordringer med å sikre kvaliteten i primærhelsetjenesten, sier Bent Høie, som denne uken presenterer den nye stortingsmeldingen Framtidens primærhelsetjeneste.

I fagmiljøet er det knyttet stor spenning til prioriteringene i primærhelsemeldingen. Høie har tidligere røpet at nøkkelbegreper i den nye meldingen er organisering, kompetanse og ledelse.

Helseministeren er positiv til forskningsprosjektet som ble presentert ved SEFAS.

̶  Det tar for lang tid fra vi vet hva som fungerer til det blir utført i praksis. En legemiddelgjennomgang som fører til at pasientene bruker færre medikamenter er bra for kommunene som sparer penger og bedre for beboerne, sier Høie.