Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyhet

Omsorg for våre sårbare gamle

Nytt om forskning innen alders- og sykehjemsmedisin i tidsskriftet Omsorg.

Tidsskriftet Omsorg, april 2015
Tidsskriftet Omsorg presenterer i denne utgaven nytt fra forskningsmiljøet ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

I de skandinaviske landene vil mer enn 50 % være eldre enn 80 år når de dør. Antallet 90-åringer forventes å tidobles innen 2040. Behovet for kompetent omsorg, oppfølging og behandling vil øke betydelig, spesielt for de i siste leveår.

Omsorg, Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, retter i sin nyeste utgave fokuset mot de sårbare gamle. Her presenteres artikler med nyere forskning innen alders- og sykehjemsmedisin. Temaene omhandler blant annet kvalitet og kompetanse på sykehjem, vurdering og behandling av pasienter med demens, lindring ved livets slutt, søvn, musikkterapi, dyreterapi og aktiviteter på sykehjem.

En av artiklene fremhever samarbeidet mellom norske og nederlandske forskere innen akademisering av sykehjemsmedisin, og hva vi kan lære av våre nederlandske kolleger.

Ansatte ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) har bidratt med flere artikler til denne utgaven, og leder ved SEFAS, Bettina Husebø og postdoktor Elisabeth Flo er gjesteredaktører.

Omsorg er et idealistisk og nordisk tidsskrift for alle som arbeider med eller har nære relasjoner til alvorlig syke, de svakeste gamle eller døende. Artiklene omtaler grenselandet mellom etikk, humanisme og moderne medisin. Hvert nummer tar opp et egent tema.

Bladet utgitt av Fagbokforlaget. Medlemskap i Norsk Palliativ Forening inkluderer abonnement på Omsorg.