Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyhet

- Kommunene må med

Økt fokus på forskning i primærhelsetjenesten krever at kommunene må være med.

Helsebyråd Rebekka Ljosland besøker SEFAS
Samarbeid mellom kommuner og forskningsinstitusjoner må bli enda bedre, sier Bettina Husebø. Her fra møte med Rebekka Ljosland, helsebyråd i Bergen, i desember 2015.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

 ̶  Det er tydelige signaler om økt fokus på forskning og implementering i primærhelsetjenesten, sier Bettina Husebø, leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen.

Forrige uke deltok Husebø på styringsgruppens første møte om ny trygghetsstandard for sykehjem. Styringsgruppen, som er oppnevnt av Helsedirektoratet, skal komme frem til en felles standard som skal sikre lik kvalitet på sykehjem.

̶  Slik det er nå er det for stor variasjon på tilbudet ved de ulike sykehjemmene. For eksempel kan det ikke være slik at aktivitetstilbud på de ulike sykehjemmene er avhengig av ildsjeler. Vi har behov for en standard.

Lover kunnskapsløft for kommunene

I tillegg til SEFAS består styringsgruppen av en rekke organisasjoner og forbund. Helsedirektoratets intensjon er at gruppen skal utvikle et verktøy som skal tas i bruk ved alle landets sykehjem. Det skal blant annet konkretisere hvordan sykehjem skal sikre god ledelse, organisering og profesjonell praksis. En del av jobben blir å teste ut verktøyet på seks til åtte sykehjem i enkelte kommuner, for på den måten å sikre god implementering.

Den statlige HelseOmsorg21-strategiens legger vekt på forskning og en av hovedprioriteringene er kunnskapsløft for kommunene. Veien fra forskning til praksis er ofte for lang. Husebø påpeker at samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og kommunene er en fremtidig satsing.

̶  Økt fokus på forskning i primærhelsetjenesten krever at kommunene må være med. Her må man finne gode løsninger for å kompensere kommunenes innsats i forskning og undervisning gjennom øremerkede midler, sier Husebø.

Samarbeid med Bergen kommune

SEFAS hadde nylig besøk av den nye helsebyråden i Bergen, Rebekka Ljosland. Sammen med kommunaldirektør Nina Mevold og seksjonssjef for helse og omsorg i Bergen kommune, Benedicte Løseth, fikk byråden innblikk i senterets viktigste forskningsprosjekter og hvordan disse kan styrke omsorgstjenesten.

Generelt står de kommunale helse- og omsorgstjenestene overfor utfordringer med å tiltrekke seg nok personell med riktig kompetanse. Med samhandlingsreformen er det økt press på kommunene og viktigere enn noen gang med mer kunnskap og kompetanseheving, mener Husebø.