Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
SFF

SEFAS videre i søknadsprosessen mot prestisjetittelen Senter for fremragende forskning

SEFAS med Bettina Husebø er med i gruppen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet som er kommet til den andre runden i søknadsprosessen om å titulere seg Senter for fremragende forskning (SFF).

Logo SFF

Hovedinnhold

Gruppen "Centre for research into age related neurodegenerative diseases" ledes av Laurence Bindoff, Klinisk institutt 1, og har som mål å bedre forstå prosessen som forårsaker nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers og Parkinsons.

NeuroAGE omfatter strukturell og molekylærbiologi, genetikk, bildediagnostikk, medikamentutvikling, klinisk nevrologi og omsorg i livets sluttfase.

Flere saker om gruppens forskning i media:

Donerer hjernen til Parkinsonforskning.

NeuroAGE og forskningen på Alzheimer og Parkinson.

UiB har fire søknader i finalerunden.