Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
SFF

SEFAS videre i søknadsprosessen mot prestisjetittelen Senter for fremragende forskning

SEFAS med Bettina Husebø er med i gruppen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet som er kommet til den andre runden i søknadsprosessen om å titulere seg Senter for fremragende forskning (SFF).

Logo SFF

Main content

Gruppen "Centre for research into age related neurodegenerative diseases" ledes av Laurence Bindoff, Klinisk institutt 1, og har som mål å bedre forstå prosessen som forårsaker nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers og Parkinsons.

NeuroAGE omfatter strukturell og molekylærbiologi, genetikk, bildediagnostikk, medikamentutvikling, klinisk nevrologi og omsorg i livets sluttfase.

Flere saker om gruppens forskning i media:

Donerer hjernen til Parkinsonforskning.

NeuroAGE og forskningen på Alzheimer og Parkinson.

UiB har fire søknader i finalerunden.