Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyhet

Forsknings- og innovasjonspris til Kjell Krüger

Kjell Krüger, førsteamanuensis ved SEFAS og sykehjemsoverlege i Bergen kommune, ble tildelt kommunens første Forsknings- og innovasjonspris.

Kjell Krüger
Prisvinneren med prisutdelerne. Helsebyråd Rebekka Ljosland (f.v.), Kjell Krüger og Kommunalminister Nina Mevold.
Foto/ill.:
Janne Bøe

Hovedinnhold

Forsknings- og innovasjonsprisen 2016 er et ledd i Bergen kommunes nye satsning "Kunnskapskommunen. Helse Omsorg Bergen". Under åpningskonferansen 14. juni delte Byråd for helse- og omsorg, Rebekka Ljosland, ut prisen til Krüger blant annet for sin rolle i utviklingen av et fremtidsrettet helsefaglig beslutningsstøttesystem, et nytt journalsystem, som er av både lokal og nasjonal viktighet. Journalsystemet vil også muliggjøre bedre forskning på sykehjem.

Kommunalminister Nina Mevold fremhevet at Krüger er et god forbilde fordi han er opptatt av både kvalitet og innovasjon.

For mer informasjon om prosjektet, se intervju med Kjell Krüger i Bergen Tidende.

Samarbeidsprosjektets målsetning er å få kunnskapsbasert praksis inn i helse- og omsorgstjenestene til kommunen. Forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukermedvirining er sentrale satsningsområder.

Se sak i På Høyden.