Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Forsknings- og innovasjonspris til Kjell Krüger

Kjell Krüger, førsteamanuensis ved SEFAS og sykehjemsoverlege i Bergen kommune, ble tildelt kommunens første Forsknings- og innovasjonspris.

Kjell Krüger
Prisvinneren med prisutdelerne. Helsebyråd Rebekka Ljosland (f.v.), Kjell Krüger og Kommunalminister Nina Mevold.
Photo:
Janne Bøe

Main content

Forsknings- og innovasjonsprisen 2016 er et ledd i Bergen kommunes nye satsning "Kunnskapskommunen. Helse Omsorg Bergen". Under åpningskonferansen 14. juni delte Byråd for helse- og omsorg, Rebekka Ljosland, ut prisen til Krüger blant annet for sin rolle i utviklingen av et fremtidsrettet helsefaglig beslutningsstøttesystem, et nytt journalsystem, som er av både lokal og nasjonal viktighet. Journalsystemet vil også muliggjøre bedre forskning på sykehjem.

Kommunalminister Nina Mevold fremhevet at Krüger er et god forbilde fordi han er opptatt av både kvalitet og innovasjon.

For mer informasjon om prosjektet, se intervju med Kjell Krüger i Bergen Tidende.

Samarbeidsprosjektets målsetning er å få kunnskapsbasert praksis inn i helse- og omsorgstjenestene til kommunen. Forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukermedvirining er sentrale satsningsområder.

Se sak i På Høyden.