Hjem
Senter for krisepsykologi
Nytt etter- og videreutdanningsemne

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Hvilke tiltak kan vi iverksette for å ivareta overlevende og etterlatte på best mulig måte? Nytt deltidsstudium ved Senter for krisepsykologi starter opp januar 2021.

Hovedinnhold

Deltidsstudiet PSYK643 Krise- og katastrofepsykologi skal gi økt kompetanse i å gjenkjenne og vurdere krise-, sorg- og katastrofereaksjoner hos barn og voksne og hvordan biologiske, emosjonelle og kognitive mekanismer påvirker reaksjoner og tilpasning på kort og lang sikt.

Gjennom studiet skal du få inngående kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og hvordan vi kan organisere og tilrettelegge psykososiale tiltak for overlevende og innsatspersonell. Les mer

Kurset vil bli gjennomført i henhold til UiB sine retningslinjer for smittevern. Dette kan innebære begrensede plasser. Vi vil tilby digital undervisning i sanntid for studenter som er rammet av reiserestriksjoner. Informasjon om rutiner og restriksjoner er publisert på UiB sine nettsider.

Link til påmelding.