Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Samtale

Kvinner, biologi, teknologi: Shulamith Firestones The Dialectic of Sex, før og nå

I 2020 var det 50 år siden Shulamith Firestone publiserte sitt radikalfeministiske manifest: The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution.

An image composed of the book cover of The Dialectics of Sex and an picture of Firestone
Foto/ill.:
William Morrow and Company (publisher)/Michael Hardy (photographer)

Hovedinnhold

Med denne utgivelsen ble Firestone en toneangivende og samtidig også omstridt foregangskvinne for kvinnebevegelsen på 1970-tallet. Firestone hevdet at full likestilling mellom kjønnene bare vil bli mulig ved å frigjøre kvinnekroppen fra den rollen i forplantningen som den er tilkjent fra naturens side gjennom graviditet, fødsel og amming. Derfor må det å utvikle teknologi som kan forflytte forplantningsprosessen helt ut av kvinnekroppen bli en feministisk fanesak, mente hun.

Disse tankene har fått fornyet aktualitet i forbindelse med at det i våre dager i flere vestlige land er omkamp om selvbestemt abort. Samtidig kan utviklingen innen reproduktive teknologier tyde på at Firestones drøm om en «kunstig livmor» snart kan bli en realitet.

Om samtalen

I samtale om arven fra Shulamith Firestone møttes Victoria Margree, Principal Lecturer og medlem av Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics, University of Brighton og forfatter av boken Neglected or Misunderstood: The Radical Feminism of Shulamith Firestone, og Claus Halberg, postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen.

Grunnet pandemirelaterte hensyn ble samtalen, som opprinnelig skulle gjennomføres på Bergen offentlige bibliotek (BoB), spilt inn og publisert på BoBs offisielle YouTube-kanal. Videopptak av samtalen er tilgjengelig her.

Møtet skulle opprinnelig bli holdt i april 2020, men ble utsatt på grunn av covid-19-pandemien.

Samtalen er på engelsk.