Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Tverrkurs BAS

Å skrive et rom - å skrive om rom

Sammen med arkitekt Julie Barfod arrangerer Kari Anne K. Drangsland og Anders Rubing fra SKOK et skrivekurs over tre dager ved Bergen arkitekthøgskole (BAS).

Photos of Kari Anne Drangland and Anders Rubing over a text excerpt from Margarite Duras
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Hva betyr det å skrive for oss arkitekter? Hva kan tekst romme?

Tverrkurset handler om det å skrive, og om relasjonen mellom det å skrive og kroppslig og romlig tilstedeværelse.

Kurset tar utgangspunkt i forskjellige kritiske skrivetradisjoner, slik som kritisk romlig skriving, situert feministisk skriving og arkitekturkritikk. Sammen med studentene ønsker vi å undersøke hva en skrivende arkitekturpraksis kan være. Kurset gir en innføring i det å skrive i relasjon til rom, tid og kropp, og vil veksle mellom skriveøvelser og kroppslige måter å undersøke det romlige.

De tre kurslederne har tilnærmet seg rom og tid gjennom skriving på forskjellige måter og skriver svært forskjellige tekster, som eksperimentelle romlige essays, musikklyrikk, akademiske tekster og arkitekturkritikk.

Det kreves ikke noen tidligere skriveerfaring for å delta i kurset. Det er mulig å skrive på både engelsk og norsk.

Kurset finner sted 22.-24. februar 2023 og er for studenter ved BAS.

Se lenke til programmet under.