Hjem
Sosiologisk institutt

Kjønn

Kjønn og å ha et kjønnsperspektiv er grunnleggende for å kunne forstå utviklingen på alle samfunnsområder og felt. Ved sosiologisk institutt i Bergen var det tidlig et aktivt kjønnsforskningsmiljø med særlig fokus på kvinners situasjon. I dag er kjønn sentralt i arbeidet til ansatte på mange ulike områder.

Hovedinnhold

Interseksjonalitet
Foto/ill.:
colourbox.com

Forskere og forskningsfelt

Forskningsprosjekter

  • Ingen pågående eksternt finansierte forskningsprosjekter