Hjem
Sosiologisk institutt

Å studere sosiologi

Sosiolgi er vitenskapen om samfunnslivet. Sosiologer arbeider med å forklare og tolke hvordan vi blir formet av forholdene rundt oss i samfunnet.

Årsstudium

Eit årsstudium i samfunnsvitskaplege fag er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå. Dersom du ønskjer eit lengre studium bør du velje eit bachelorprogram.

Les mer om årsstudium i sosiologi her

Bachelorgrad

Bachelorprogrammet i sosiologi er eit treårig studium som kan kombinerast med andre fag eller med studieopphald i utlandet.

Les mer om bachelorprogrammet i sosiologi her

Mastergrad

Masterprogrammet i sosiologi skal gje ei brei orientering om arbeidsfelt, teoriar og metodiske tilnærmingsmåtar i faget. Masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering.

Les mer om masterprogrammet i sosiologi her

Utveksling

Et delstudium i utlandet kan vare 3 - 12 måneder og skal inngå som en del av graden din ved Universitetet i Bergen.

Les mer om utvekslingsmulighetener her

Yrkesliv

Kor blir det av alle som studerer sosiologi etter at dei er ferdig utdannet? Mange studentar lurar på kva dei kan bli, svaret er ofte at man kan bli veldig mykje forskjellig.

Les mer om sosiologar i arbeidslivet her