Hjem
Sosiologisk institutt
Ny bok

Klassiske og nyere teoretiske og metodiske tilnærminger til studiet av elite og klasse

Olav Korsnes og Johs Hjellbrekke fra instituttet har sammen med Marianne Norli Hansen fra UiO, redigert boken som er publisert på Universitetsforlaget.

front

Hovedinnhold

Norske eliter

Toppsjiktet i det egalitære Norge kan deles inn i en kulturell overklasse, hvor vi blant andre finner professorer, forlagsdirektører og suksessrike kunstnere; en profesjonell overklasse hvor politikere, byråkrater, leger og jurister er typiske representanter, og en økonomisk overklasse av eiere, investorer og ledere i næringslivet.

Skillelinjer, rekruttering og endring i elitene

Hvilke skillelinjer finnes mellom og innenfor de ulike gruppene på toppen? Hvem rekrutteres til elitene og etter hvilke prinsipper skjer det? Går elitestatus i arv? Hvor mye makt har elitene, og har makten endret seg over tid? Mener medlemmer av elitegrupper at de selv tilhører en elite? Finnes det systematiske, vedvarende og til dels også økende ulikheter i det egalitære Norge?

Dette er noen av spørsmålene i denne antologien, som presenterer klassiske og nyere teoretiske og metodiske tilnærminger til studiet av elite og klasse, og diskuterer aktuelle spørsmål knyttet til eliter og klasse, i et norsk og internasjonalt perspektiv.

Les mer på Universitetsforlagets sider

Les anmeldelsen av boken i Forskerforum 1/2015