Hjem
Sosiologisk institutt
Ny publikasjon

Samboerskap - fra ulovlig til institusjonalisert praksis.

Ny artikkel i tidsskriftet "The History of the Family" skrevet av Liv Syltevik.

Illustrasjon

Hovedinnhold

Artikkelen handler om den institusjonaliseringen av samboerskap som har skjedd i Norsk lovgivning de siste 40 årene.

Fra at samboerskap var offisielt forbudt inntil 1972, har samboerskap blitt majoritet atferd og flere barn har i dag ved fødselen samboende enn gifte foreldre. I samme tidsperiode har også samboerskap blitt anerkjent i lovverket. 

Artikkelen diskuterer endringene i ideer, normer og holdninger blant politikere når det gjelder intime relasjoner, ekteskap, samboerskap og familie i denne tidsperioden som blant annet har gjort dette mulig.

Datamaterialet er offentlige dokumenter og stortingsdebatter.  

Les mer her