Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030
strategiarbeidet

Dette skjer nå

Strategiprosessen er en viktig del av et levende universitetsdemokrati. Denne våren blir det lagt til rette for en åpen og inkluderende prosess hvor ansatte og studenter er invitert til å bidra. Her er noen viktige milepæler.

bilde av mannlig student med VR-briller
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

Arbeidsgruppen, ledet av prorektor Pinar Heggernes, har startet sitt arbeid.

Universitetsledelsen besøker denne høsten alle UiBs avdelinger for å drøfte fagmiljøenes utfordringer og framtidige muligheter.

Studentparlamentet er invitert til å involvere seg i arbeidet gjennom deres faste møter med universitetsledelsen.

Innspillsmøte og styreseminar

Det første innspillmøtet for UiBs ansatte og studenter ble holdt i mars. Det andre innspillmøtet hadde temaet Bærekraft, og ble holdt i juni. 12. september ble det også holdt et åpent innspillmøte med tema Mangfold.

Det ble holdt styreseminarer i mai og oktober med strategiarbeid som tema. I oktober ble også samtlige fakulteter og Universitetsmuseet invitert til digitale dialogmøter med strategien som tema.

7. november var alle ansatte invitert til et innspillmøte. Agenda for dette møtet var UiB som arbeidsplass. Les om møtet her.

Strategien vil være tema på universitetslederkonferanse i desember.

Ønsker innspill fra studenter og ansatte

Ledelsen understreker at alle innspill fra organisasjonen vil bli tatt med i det videre arbeidet med ny strategi. Det er ønskelig at bredden av fagmiljøer skal få eierskap til strategien, og poengterer at kanalene for innspill fortsatt er åpne. Både enkeltpersoner og fagmiljøer er velkomne til å sende sine bidrag til strategi@uib.no.

Selve utformingen av den nye strategien startet for fullt høsten 2022.
Styret vedtar ny strategi tidlig 2023.