Hjem
Styre og ledelse
Strategiprosess

Mangfold ved UiB: Velkommen til innspillmøte

Som et ledd i arbeidet med den nye universitetsstrategien, inviterer vi alle kollegaer og studenter ved UiB til innspillmøte om mangfold ved UiB.

Bilde av studenter ved UiB, mangfold
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

UiB har som mål å være et godt og attraktivt arbeids- og studiested, der alle er sett,  verdsatt og inkludert, uavhengig av bakgrunn, der mangfoldet utgjør en av våre mange styrker.  

Hvordan kan den nye strategien bidra til å gjøre UiB til et mer mangfoldig universitet?  

12. september er dette temaet for et åpent innspillmøte for studenter og ansatte. Her vil inviterte innledere dele sine perspektiver på hvorfor og hvordan UiB kan  legge til rette for et større mangfold blant studenter og ansatte. De vil også dele sine synspunkter på hvilke strategiske veivalg som bør tas for at målet om et mer mangfoldig universitet skal nås i løpet av strategiperioden.  

Innledere:

Det vil bli innledninger ved professor Johs. Hjellbrekke fra det Samfunnsvitenskaplige fakultet, jurist og UiB-alumn Sausan Hussein, student ved Senter for kvinne- og kjønnsteori Antonia Johanessen og visedekan Yael Harlap fra Det psykologiske fakultet.

Det er satt av tid til innspill fra frammøtte studenter og kollegaer.

Studenter og ansatte som ikke har mulighet til å delta på innspillsmøtet 12. september, kan også sende sine innspill på e-post til strategi@uib.no