Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere
Hva kan du bli?

Offentlige tjenester og forvaltning

Med samfunnsvitenskapelig utdanning har du mange spennende muligheter innenfor offentlige tjenester og forvaltning.

Ulike stillinger innenfor stillingskategorien offentlige tjenester og forvaltning
Foto/ill.:
www.wordle.net

Hovedinnhold

Mange samfunnsvitere arbeider innenfor offentlige tjenester og forvaltning. Her er det et bredt spekter av arbeidsoppgaver og du kan arbeide på ulike nivå i forvaltningen. Det er mange karriereveier innenfor kommune, fylkeskommune og statlige organer.

Tidligere studenter i arbeid

Du finner intervjuer med tidligere studenter som har fått arbeid innenfor denne stillingskategorien under.

Stillingstitler

Innenfor offentlige tjenester og forvaltning blir det gjerne brukt generelle stillingstitler som konsulent, førstekonsulent, seniorkonsulent og rådgiver. Stillingsannonsene vil gi deg nærmere informasjon om hvilke arbeidsoppgaver som inngår i den enkelte stilling. Mange stillingstitler er også knyttet til de konkrete arbeidsoppgavene for stillingen, som for eksempel kulturkonsulent eller arkivmedarbeider.

Eksempel på stillingstitler som blir brukt innenfor offentlige tjenester og forvaltning:

FørstekonsulentRådgiverØkonomikonsulent
ProsjektkoordinatorSamfunnsøkonomArkivmedarbeider
ProsjektlederSeksjonslederOveringeniør
ArealplanleggerStudiekonsulentFagkonsulent
SamfunnsutviklerAdministrativ koordinatorTransportplanlegger

Relevant kompetanse

I stillinger innenfor offentlige tjenester og forvaltning kan du blant annet arbeide med saksbehandling, prosjekt, planlegging, koordinering, administrasjon og rådgivning. I de fleste stillinger innenfor denne kategorien er det viktig med god skriftlig og muntlig formuleringsevne.

Stillinger som innebærer saksbehandling krever gjerne at man kan arbeide selvstendig og strukturert. I stillinger med arbeidsoppgaver innenfor veiledning og oppfølging blir det lagt vekt på at man trives med å arbeide med mennesker.

Eksempel på relevant kompetanse innenfor ulike stillinger i offentlige tjenester og forvaltning:

FagkunnskapGod skriftlig og muntlig formuleringsevne
Evne til å arbeide selvstendigEvne til å tilegne seg ny kunnskap
SamfunnsengasjementEvne til å forvalte store mengder informasjon
Arbeide strukturert og målrettetEvne til kritisk tenkning
Analytiske evnerMetodekunnskaper
Forståelse for offentlig forvaltningGode samarbeidsevner

 

Du kan lese mer om hvilket læringsutbytte de ulike studieprogrammene våre gir i programbeskrivelsene på våre nettsider.

Arbeidsgivere

Eksempel på arbeidsgivere innenfor offentlige tjenester og forvaltning:

 Kommune Fylkeskommune
 Fylkesmannen Direktorat
 Tilsyn Departement
 Universitet og høgskoler NAV
 Ambassader og konsulater Forsvaret
 EtatJernbaneverket, Kartverket