Hjem
Senter for vitenskapsteori
Ansvarleg forsking og innovasjon

AFINO sin forskingsskule: Tilhøvet mellom kunnskap og handling i ein pandemi -implikasjonar for RRI

Denne workshopen utforskar tilhøvet mellom kunnskap og handling i ein pandemi, og kva konsekvensar dette har for dei teoretiske sidene ved RRI, samt for den praktiske gjennomføringa og undervisninga.

Picture of leaves - official graphical profile for Afino
AFINO sin forskingsskule skal utvikle og gjennomføre tverrfaglege emner om RRI og CSR for doktorgradskandidatar frå ulike fagfelt.
Foto/ill.:
Unsplash

Hovedinnhold

Workshopen blei halde 4. og 8. desember 2020.

Les om workshopen på dei engelske sidene våre.