Hjem
Senter for vitenskapsteori
MNF990

MNF990 - Vitenskapsteori og etikk ved MN-fakultetet

Kurset i vitenskapsteori og etikk i ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er en obligatorisk del av forskerutdanningen og gir 5 studiepoeng/ETCS.

Hovedinnhold

Kursinformasjon

Ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gis opplæringen i vitenskapsteori og etikk i form av et obligatorisk kurs, MNF990. Kurset holdes en gang hvert semester og varer fem og en halv uker med intensiv undervisning. Undervisningen er en blanding av forelesninger og seminarer. Det kreves at deltakerne følger 80 % av undervisningen og leverer inn to skriftlige øvingsoppgaver i løpet av denne tiden. I tillegg skrives det et essay, som leveres innen to uker etter at undervisningen er avsluttet.

Studiepoeng: 5

Undervisningsspråk: Engelsk

Kursinnhold
Kurset tar opp problemstillinger av generell interesse i vitskapsteori og etikk. Eksempler er kompleksitet og usikkerhet, forholdet mellom vitenskap og samfunn, vitenskapsfolks moralske ansvar og moralske dilemma skapt av moderne vitenskap.

Kurset inneholder også valgfrie moduler. Hver modul tar opp et spesifikt emne, og deltakerne må velge tre moduler.

Læringsutbytte
Hovedmålsettingen med kurset er å gjøre deltakerne kjent med viktige emner i vitskapsteori og etikk som kan være nyttige i arbeidet med egne prosjekt. Samtidig skal det gi et bredere perspektiv på eget fagområde, ved at det utvikler en bedre forståelse for kunnskapsteoretiske, etiske og samfunnsmessige aspekter ved egen virksomhet.

Formelle krav
Fullført mastergrad eller tilsvarende, opptak til forskerutdanningen.

Vurderingsform
De to skriftlige oppgavene og essayet danner grunnlaget for vurderingen. Den endelige karakteren er ‘bestått’ eller ‘ikke bestått’.

Faglig overlapp
Emnet er en del av det tidligere MNF390 Vitskapsteori med etikk for realister.

Program
Kurset blir undervist i et intensivt format over en periode på fem og en halv uker. Undervisningen er en blanding av forelesninger og seminarer. Seminarene tar opp spesifikke emner, og gjennomgår øvingsoppgaver. I løpet av kurset må det leveres inn to skriftlige oppgaver. Det avsluttende essayet har innleveringsfrist to uker etter siste forelesning.

Det kreves at deltakerne følger 80 % av forelesingene og seminarene.

Se emnets engelske side for mer detaljert informasjon om kursinnhold og læringsutbytte.

Faglig ansvarlig

Professor Jeroen P. van der Sluijs, Senter for vitenskapsteori (SVT)