Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Førsteamanuensis ved UiB, Kjetil Rommetveit, har fått støtte frå Noregs Forskingsråd til å studere smittesporing under covid-19 som digital politikk.
UiB-forskar Arjan Wardekker blei nyleg ønskja velkommen som medlem av The Young Academy of Europe (YAE), ei alleuropeisk samling av unge forskarar for nettverksbygging, påverknad, vitskapleg utveksling og vitskapspolitikk.
Dr. Scott Bremer gjør for tiden feltarbeid i Arboretet som del av CALENDARS prosjektet. Her skriver han om sine erfaringer så langt.
Klimarisiko og vitenskapens rolle er tema for en av Arqus-alliansens første undervisningsaktiviteter. Arqus Winter School arrangeres fra 22-.26. februar og er digital og åpent for alle.
UiB-forsker Mimi E. Lam har nylig publisert en kommentar om konsekvensene av ulike personlighetstyper som oppstår som følge av koronapandemien.
Det nye masterprogrammet tar for seg hvordan forskere, politikere, lovgivere og andre samfunnsaktører sammen kan bidra til en mer bærekraftig verden.
Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.
25 av de fremste fagmiljøene ved UiB ønsker å bli en del av Forskningsrådets SFF-ordning.
Ta ansvar for dei gjennomgripande utfordringane i vår tid saman med motiverte studentar frå rundt om i Europa i det nye emnet "Facing Grand Challenges: A European research program".
Prosjektet Meet je Stad (Mål byen din), som er tilknytt to forskingsprosjekt ved UiB, har blitt kåra til det 3. mest berekraftige nederlandske initiativet.
UiB-forskarane Scott Bremer og Diana Wildschut har saman med Werner Krauss redigert ei spesialutgåve om forteljingar i tidsskriftet Climate Risk Management.
Forskere ved UiB lanserer ny bok i forbindelse med sluttføring av MAGIC-prosjektet. Utgivelsen består blant annet av prosjektmedlemmenes tankevekkende og radikale ideer om bærekraft.
Denne hausten kan ex.phil.-klassikaren feire 50 år, og Gunnar Skirbekk kan gle seg over at filosofihistoria hans er spreidd over halve verda.
Professor emeritus ved Universitetet i Bergen, Gunnar Skirbekk, uttrykker bekymring for forslaget om nytt finansieringssystem for statlege universitet og høgskular.
Førstelektor ved Universitetet i Bergen, Henrik Berg, kritiserer evidensbasert praksis i psykologi i ny bok.
På bakgrunn av Covid-19-pandemien presenterer UiB-forskarar fem prinsipp for modellkvalitet.
Ny forsking tyder på at noverande modellar sterkt undervurderar uvissa i å føresjå framtidige behov for kunstig vatning. Forskinga indikerar også at den løynde miljømessige påverknaden frå kunstig vatna landbruk kan ha blitt grovt feilkalkulert.
Bruna De Marchi, forskar ved Senter for vitskapsteori ved UiB, har skrive leiarartikkelen i den første spesialutgåva av tidsskriftet Culture e Studi del Sociale.

Sider