Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Førsteamanuensis Kjetil Rommetveit ved Senter for vitenskapsteori synes det er like interessant når ny teknologi slår feil som når noe lykkes. På semesterets siste Pandemifrokost vil han forklare hva som skjedde da det ble bråstopp for myndighetenes Smittestopp-app.
Bli med på feiringen av Holbergprisvinner Sheila Jasanoff, Nils Klim-prisvinner Elisa Uusimäki og vinnerne av Holbergprisen i skolen under Holberguken 2022, som finner sted 7.– 10. juni.
Dette er eit sentralt spørsmål i forskinga til årets Holbergpris-vinnar, Sheila Jasanoff, som har samarbeida med forskarar ved Senter for vitskapsteori ved UiB i ei årrekke.
Senter for vitenskapsteori ved UiB har nylig overlevert sitt høringssvar til regjeringens forslag om å forlenge ordningen med koronasertifikat.
Det humanistiske fakultet har tre finalistar i konkurransen om å bli Senter for framifrå forsking. Alle tre vil få ei påskjønning frå fakultetet, uavhengig av om dei når heilt til topps.
The Pandemic Centre collaborates with Centre for the Study of the Sciences and Humanities (SVT) together with Centre for Climate and Energy Transformation (CET) in an interdisciplinary course "Diversity and Inequity in the Pandemic".
UiB-professor Jeroen van der Sluijs og medredaktører oppfordrer insektforskere til å alliere seg med andre forskere, lovgivere og beslutningstakere for å sette fokus på og motvirke pollinatornedgangen.
– Den tverrfaglige tilnærmingen til bærekraft gjorde at jeg ble ekstra interessert i å søke. Vi får en unik kompetanse som gjør oss bedre rustet til å løse problemstillinger knyttet til globale samfunnsutfordringer og klimaspørsmål.
Av 161 søknader blei SVT sin søknad Centre of Actionable Knowledges (AcKnowledges) plukka ut blant dei 36 som gjekk vidare til siste runde av utlysinga.
Forskningsrådet inviterer syv fagmiljøer ved UiB videre til runde to i utlysningen om å bli Senter for fremragende forskning (SFF).
I sin fjerde blogg fra feltarbeid skriver Dr.Scott Bremer om hvordan tid blir markert i terrenget og i hagene
Dette er den tredje bloggen fra Dr. Scott Bremer som gjør feltarbeid i Universitets hagene. Denne gangen skriver han om ramsløk, og hvordan ulike matvarer kan markere årstider og overganger. Vil denne nærheten til naturlige variasjoner i diett bli annerledes med våre moderne supermarkeder og umiddelbare tilgang til alt?
Historieprofessor Camilla Brautaset blir ny dekan ved Det humanistiske fakultet frå hausten. Ho skal styre saman med Ole Thomassen Hjortland og Svein Ivar Angell.
Jeg er interessert i hvordan skiftende årstider påvirker arbeidet i Arboretet og om det er noen endringer i hvordan faggrupper som jobber der relaterer seg til årstidene.
Førsteamanuensis ved UiB, Kjetil Rommetveit, har fått støtte frå Noregs Forskingsråd til å studere smittesporing under covid-19 som digital politikk.
UiB-forskar Arjan Wardekker blei nyleg ønskja velkommen som medlem av The Young Academy of Europe (YAE), ei alleuropeisk samling av unge forskarar for nettverksbygging, påverknad, vitskapleg utveksling og vitskapspolitikk.
Dr. Scott Bremer gjør for tiden feltarbeid i Arboretet som del av CALENDARS-prosjektet. Her skriver han om sine erfaringer så langt.
Klimarisiko og vitenskapens rolle er tema for en av Arqus-alliansens første undervisningsaktiviteter. Arqus Winter School arrangeres fra 22-.26. februar og er digital og åpent for alle.

Sider