Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Sir Peter Gluckman er utnevnt til ny æresdoktor ved UiB. I den forbindelse holdt han forelesningen «Science in a global perspective – challenges ahead», der han pekte på ulike utfordringer samfunnet og vitenskapen står overfor.
Prosjektet "Research Integrity in Norway" (RINO) har levert sin sluttrapport. Hva sier den om forskningsetiske praksiser i Norge?
Det humanistiske fakultet er sterkt involvert i årets Forskningsdager, der «miljø» er hovedtema. Språk, vitenskap, apokalypse, middelalder, årstider, maskinsyn, litterære erfaringer – temaene er mange og mangfoldige.
SVTs forskere på prosjektet CALENDARS stiller med stand om Bergens årstider og primstaven på årets Forskningstorg.
MAGIC-prosjektet har laget en serie med 2-minutters lange tegneseriersnutter som presenterer ubehagelig kunnskap. Se de her!
Sluttkonferansen for prosjektet "Research Integrity in Norway (RINO)" holdes i Bergen.
I jordbruksesongen i Mali, er bøndene avhengig av regn til rett tid. No blir værtenesta yr.no tilpassa for å kunne nyttast i regnsesongen i det afrikanske landet.
Professor Andrea Saltelli ved Senter for Vitenskapsteori er en av ni ledende europeere som er spurt av tidsskriftet Nature om hva de mener bør være høyeste prioritet for vitenskapen framover. Han advarer blant annet mot å bruke vitenskap til inntekt for særinteresser.
Under den 24. årlige verdenskongressen for filosofi ble Skirbrekk av kinesiske universitet valgt ut som en av 24 ledende nåtidige filosofer .
Har du lyst til å bidra til et forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen (UiB) (og i tillegg få et gavekort på Colonialen)?
RECIPES undersøker hvordan 'føre-var' prinsippet kan brukes slik at innovasjon ikke går på bekostning av helse og sikkerhet for personer og miljø i EU.
12. mars 2019 disputerte doktorgradsstipendiat Henrik Berg ved Senter for vitenskapsteori.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 25. september.
UiB planlegger å etablere et tverrfaglig senter for humanistisk forskning. I den anledning lyses det ut midler til to grunnforskningsprosjekt med søknadsfrist 15. mars.
Humaniorastudentene er attraktive på arbeidsmarkedet og får uttelling for praksis gjennom utdanningen.
To forskningsprosjekter forankret ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og Senter for internasjonal helse (SIH) er tildelt midler til hver sin doktorkandidat.
Forskningsrådet øker finansieringen av humanioraforskning i årene framover. På fire år skal andelen til humaniora opp fra tre til fem prosent av totalbevilgningene.
Bangladesh er et av verdens mest sårbare land når det kommer til klimaforandringer. Forskere fra UiB har jobbet sammen med lokalbefolkningen rundt Sylhet, i Nord-Øst Bangladesh, for å utvikle nye metoder som kan gjøre det lettere å tilpasse seg det nye klimaet.

Sider