Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Hvilken type vitenskap er psykologi? Hva mener vi med psykologisk kunnskap?
I opningsinnlegget sitt under årets generalforsamling i Det pavelege akademiet for livet utforska UiB-professor Roger Strand rollen etikk spelar i såkalla konvergerande teknologiar.
I dette blogginnlegget skildrar Scott Bremer frå CALENDARS-prosjektet ein sommar i New Zealand som ikkje var slik den skulle.
Med finansiering frå EU skal Arnald Puy frå Senter for vitskapsteori ved UiB studere uvissa som påverkar forståinga vår av behovet for kunstig vatning i landbruk.
Det syvende blogginnlegget tilknyttet Scott Bremers feltarbeid i Universitetshagene omhandler en primstav-workshop med gartnere og forskere fra Arboretet i november 2022.
UiB har høye ambisjoner for humaniora. Nå kan fagmiljøer fra hele universitetet søke støtte til tiltak for å oppfylle ambisjonene i Humaniorastrategien.
I dette sjette blogginnlegget fra feltarbeidet sitt i Universitetshagene skriver Scott Bremer om de ulike årstidenes melodier.
Dette er det femte blogginnlegget fra forsker Scott Bremer fra hans feltarbeid i Universitetshagene. I innlegget beskriver han hagenes rørsystem, drenering og vannveier som deres blodomomløp.
Thor Olav Iversen sitt doktorgradsprosjekt har som mål å utvikle eit kritisk rammeverk for å vurde kvantifisering av matsikkerheit. Vi tok ein rask prat med stipendiaten.
Den 24. mai disputerte den SVT-tilknyttede forskeren Cristina García Casañas for doktorgraden "Imaginaries of innovation and science: critical analysis and sustainability concerns.”
Førsteamanuensis Kjetil Rommetveit ved Senter for vitenskapsteori synes det er like interessant når ny teknologi slår feil som når noe lykkes. På semesterets siste Pandemifrokost vil han forklare hva som skjedde da det ble bråstopp for myndighetenes Smittestopp-app.
Bli med på feiringen av Holbergprisvinner Sheila Jasanoff, Nils Klim-prisvinner Elisa Uusimäki og vinnerne av Holbergprisen i skolen under Holberguken 2022, som finner sted 7.– 10. juni.
Dette er eit sentralt spørsmål i forskinga til årets Holbergpris-vinnar, Sheila Jasanoff, som har samarbeida med forskarar ved Senter for vitskapsteori ved UiB i ei årrekke.
Senter for vitenskapsteori ved UiB har nylig overlevert sitt høringssvar til regjeringens forslag om å forlenge ordningen med koronasertifikat.
Det humanistiske fakultet har tre finalistar i konkurransen om å bli Senter for framifrå forsking. Alle tre vil få ei påskjønning frå fakultetet, uavhengig av om dei når heilt til topps.
The Pandemic Centre collaborates with Centre for the Study of the Sciences and Humanities (SVT) together with Centre for Climate and Energy Transformation (CET) in an interdisciplinary course "Diversity and Inequity in the Pandemic".
UiB-professor Jeroen van der Sluijs og medredaktører oppfordrer insektforskere til å alliere seg med andre forskere, lovgivere og beslutningstakere for å sette fokus på og motvirke pollinatornedgangen.
– Den tverrfaglige tilnærmingen til bærekraft gjorde at jeg ble ekstra interessert i å søke. Vi får en unik kompetanse som gjør oss bedre rustet til å løse problemstillinger knyttet til globale samfunnsutfordringer og klimaspørsmål.

Sider