Hjem

Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

To forskningsprosjekter forankret ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og Senter for internasjonal helse (SIH) er tildelt midler til hver sin doktorkandidat.
Forskningsrådet øker finansieringen av humanioraforskning i årene framover. På fire år skal andelen til humaniora opp fra tre til fem prosent av totalbevilgningene.
Bangladesh er et av verdens mest sårbare land når det kommer til klimaforandringer. Forskere fra UiB har jobbet sammen med lokalbefolkningen rundt Sylhet, i Nord-Øst Bangladesh, for å utvikle nye metoder som kan gjøre det lettere å tilpasse seg det nye klimaet.
Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene.
Hvordan kan vi leve i takt med årstidene, når årstidene blir mer og mer uforutsigbare? Scott Bremer forsker på hvordan raske sesongvariasjoner påvirker ulike institusjoner i samfunnet, og ser på hvordan vi kan tilpasse oss endringer i klimaet på nye måter.
Digital kultur, arkeologi, filosofi og vitenskapsteori vil få nye internasjonale forskere til sine fagmiljø, finansiert av EU. Fagmiljøene ved Det humanistiske fakultet har fått fem av sju nye stipender til UiB i den rekordstore tildelingen fra Marie Curie-programmet.
I romjula har Senter for vitenskapsteori flytta ut frå kontora i Allégaten 34, og inn i nye lokaler i Parkveien 9, mellom Nygårdsparken og Studentsenteret
Trenger du et forskningsopphold i Hellas? Det norske institutt i Athen lyser ut reisestipend. Søknadsfrist 10. februar.
Prosjektet "Co-development of place-based climate services for action", forkortet 'Co-Cli-Serv', vil undersøke hvordan forskere kan jobbe sammen med lokalsamfunn for å samle informasjon som kan støtte lokal tilpassing til fremtidige klimaendringer ved å gjøre 'klimavitenskap' om til klimaprodukter og -tjenester.
Dr. Mimi Lam fikk tidligere i år tildelt Marie Sklodowska-Curie stipend fra EU for sitt prosjekt 'eSEAS: Enhancing Seafood Ethics and Sustainability' . Hun skal tilbringe de neste to årene ved SVT for å gjennomføre dette prosjektet.
– Jeg er optimistisk på humaniora sine vegne, sier Jørgen Magnus Sejersted, professor i nordisk litteratur og påtroppende dekan for Det humanistiske fakultet.
Kjetil Rommetveit og Brian Wynne er redaktører for 'Imagining public issues in the technosciences?', et spesial nummer av Public Understanding of Science. Andre forskere fra SVT har også bidratt til utgaven
– De humanistiske fagene er en uutnyttet ressurs, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han presenterte nylig regjeringens plan for at samfunnet og arbeidslivet skal se nytten av fagene.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer de viktigste punktene i den kommende humaniorameldingen til Stortinget under et symposium i Oslo onsdag.
En UiB-forsker reiser til Danmark, mens fem europeiske fremadstormende forskere kommer til UiB for å forske. De har fått tildelt Marie-Curie-stipender fra EU i samarbeid med UiBs forskningsmiljøer.
Senter for vitskapsteori hankar inn EU-midlar. Senterleiar Matthias Kaiser gir deg suksessoppskrifta.
Hvordan kan samfunnsvitere og humanister bidra i utvikling av smart teknologi? I hvilken grad blir brukere involvert i utvikling av smart teknologi? Kan rettigheter som personvern og datasikkerhet bygges inn i digitale omgivelser og infrastrukturer?
The keynotes and panel discussions will be streamed live via the links below.

Sider