Hjem
UiB Tjenesteutvikling

Nyhetsarkiv for UiB Tjenesteutvikling

I Kalfarveien markerte fellesadministrasjonen at det bare er ett år igjen til de er sammen under ett tak i NG5.
NG5 blir et av UiBs mest miljøvennlige bygg. Store deler av de eksisterende møblene til fellesadministrasjonen blir derfor gjenbrukt i nye lokaler.
I juni var tidligere deltakere på UiBs Tjenesteinnovasjonsprogram (TIP) invitert til alumnisamling, der temaet var fasilitering og gruppedynamikk.
Vil du lære om innovative metoder til din arbeidshverdag på UiB? Til høsten starter et nytt kull av Tjenesteinnovasjonsprogrammet (TIP).
UiB Tjenesteutvikling arrangerte halvdagssamling for hundre mellomledere ved UiB. Temaet var utvikling av endrings- og innovasjonskapsitet.
Under UiBs skyggeuke fikk ansatte i administrasjonen knytte nye kontakter, og lære mer om andre deler av organisasjonen. – Jeg hadde også en personlig motivasjon med å ønske meg til Universitetsmuseet, fordi jeg synes det er en fantastisk plass, sier Yves Aubert.
UiB Tjenesteutvikling går nå inn i en intensiv fase. Et nytt team skal styrke arbeidet med å utvikle en helhetlig administrasjon, og forberede sentraladministrasjonen på innflytting i NG5.
Nygårdsgaten 5 (NG5) er UiBs første bygg som får en omfattende miljøsertifisering. Når rehabiliteringen er ferdig, vil det bruke halvparten av energien sammenlignet med tidligere.
I vinter fikk flere studentgrupper på UiB teste ut Start Smart-metodikken. Målet er å få den beste starten på samarbeidet i prosjektene.
Nå er innmaten revet i Nygårdsgaten 5, hvor hele sentraladminstrasjonen på UiB skal samles. Til våren begynner arbeidet med oppbyggingen.
Da tredje kull av Tjenesteinnovasjonsprogrammet presenterte sine løsninger for juryen, var det gruppa BlueFlex som vant med en idé om valgomat for studenter.
En god oppstart av en prosjektgruppe kan ha stor betydning for å lykkes. De mest effektive gruppene både setter og når målene sine, i tillegg til å trives sosialt.
UiB er et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet, men hvordan skal vi fortelle historien om UiB ute i verden? Prosjektet strategisk forskningskommunikasjon er et samarbeid mellom FIA og KA, der målet er å posisjonere UiB som et verdensledende forskningsuniversitet.
Koronakrisen endret universitet over natten. Hva har fungert godt? Hva har vi savnet? Og hva ønsker vi å ta med oss videre fra denne perioden?
Denne uken har ansatte fått muligheten til å delta på POP-UP verksted - digitalt. Over 60 deltakere har fått prøvd seg på metodikken og nye digitale verktøy.
Denne uken har det vært POP-UP verksted på UiB, hvor ansatte har fått mulighet til å få et praktisk innblikk i ny metodikk. Interessen har vært stor og 150 ansatte har meldt seg på verkstedene.
POP-UP verksted er et lavterskeltilbud for administrativt ansatte ved UiB. POP-UP verkstedene har ulike tema, Grunnet korona-situasjonen er dette tilbudet nå digitalt.
Det sies at brainstorming ikke nødvendigvis gir de resultatene eller den kreativiteten som man ønsker. Prosjekt Tjenesteutvikling ville derfor utfordre 120 HR-medarbeidere og ledere på HR-dagen til en brainsprint.

Sider