Hjem
Universitetsbiblioteket
DIGITALE TJENESTER

Koronabibliotek for jusstudenter

Koronaviruset medfører en endret studiehverdag. Her er en oversikt over aktuelle tjenester biblioteket tilbyr jusstudentene under koronasituasjonen.

Bilde av PC
Foto/ill.:
Unsplash

Oppdatert per 10.06.2020. 

Bibliotek for juridiske fag åpner gradvis opp for nye tilbud og tjenester. 


Teknisk hjelp. For IT-brukerstøtte kan ansatte og studenter melde saken til UiBHjelp eller ringe IT på 55 58 47 00. Sjekk ut siden slik jobber du hjemmefra for informasjon om tilgang til digitale ressurser. Vi anbefaler at du benytter VPN.

Spørsmål? Digital veiledning? Kontakt biblioteket. Telefonhenvendelser besvares ikke. Ta gjerne kontakt via e-post: ubbjur@uib.no eller chat med biblioteket via våre hjemmesider mellom 09.00 og 15:00 på hverdager. Du kan også sende inn skjemaet "bestill en bibliotekar". Studenter og ansatte ved UiB kan også bruke UiBHjelp.

Fysisk dokumentutlevering er nå mulig. Studenter og ansatte ved UiB kan nå bestille, hente og returnere bøker og andre dokumenter ved døren. Se her for mer informasjon. 

Alle våre digitale tjenester og veiledning er fortsatt tilgjengelige.

 • E-bøker. Disse finner du i Oria.
 • Elektroniske artikler. Disse finner du delvis i Oria, og delvis hos Idunn, i LovdataPROs litteraturbase og via NorArt. Mer om de ulike basene under.
   
 • Databaselisten i Oria: Samling av lenker til databaser og sider, både gratisressurser og abonnementstjenester, som biblioteket har vurdert er nyttige. Det finnes en egen fane for juridiske fag. Det finnes også en fane for tverrfaglige ressurser. Denne listen fungerer som en inngangsportal for de betalte tjenestene våre, slik at dere må bruke denne inngangen for å få tilgang. Under har vi trukket frem noen særlig aktuelle ressurser:
   
  • LovdataPRO: Lover, forskrifter, rettsavgjørelser tilbake til 1800-tallet, administrative avgjørelser, uttalelser og vedtak, forarbeider og juridiske artikler i fulltekst. Også internasjonale avtaler og traktater, EØS-rettskilder og noen EU-rettskilder. Logg på med Feide-bruker.
    
  • Rettsdata (Gyldendal): kvalitetsikret rettskildeverktøy med oppdaterte lover, forskrifter, dommer og en rekke andre rettskilder. Du får også lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar, praktiske dokumentmaler og relevant faglitteratur. Logg på med Feide-bruker.
    
  • Idunn (Universitetsforlaget): digital plattform for fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige (open access) forskningsbøker. Her kan du søke og lese i 36 000 artikler og kapitler, over 70 tidsskrifter og en rekke vitenskapelige bøker innenfor en rekke fagområder.
    
  • Juridika (Universitetsforlaget): her finner dere 50 ajourførte lovkommentarer og nesten alle norske juridiske tidsskrifter og nyhetsmagasinet Juridika Innsikt
    
  • NorArt - Norske tidsskriftartikler: Referanser til artikler fra ca. 380 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Databasen dekker alle disipliner, men det gir prioritet til tidsskrift som dekker temaer av generell interesse.
    
  • Karnov (Danmark) og Karnov (Sverige)/JUNO: Gjeldende danske og svenske lover, kommentert med fortolkinger, prinsipielle dommer, administrative avgjørelser, litteraturhenvisninger og litteratur.
    
 • Nasjonalbiblioteket.no: Inneholder en stor mengde digitaliserte bøker og annet materiale, eksempelvis aviser og tidsskrifter. Nasjonalbiblioteket har på grunn av koronaviruset åpnet tilgangen til pliktavlevert materiale for studenter ved norske universitet og høgskoler. Tilgangen skal være på plass ved utgangen av uke 13, og studenter vil da kunne logge på med Feide-bruker. Vitenskapelig ansatte har alltid tilgang med Feide-bruker. Her finner du generell informasjon om tilgang til pliktavlevert materiale i UH-sektoren.
  •  
 • Digitale aviser:
  • Atekst: tilbyr arkivsøk i over 300 norske aviser, og er ment for bruk i forskning og studier. Automatisert nedlastning av avisartikler er ikke tillatt. Flere aviser har 7 dagers embargo, men overskrift og ingress er allikevel søkbare fra publiseringsdato. Det koster UiB 10 kr for hver avisartikkel som leses, så til daglig avislesning foreslår vi at du heller bruker PressReader. 
  • Nasjonalbiblioteket.no: Riks- og lokalaviser. Pålogging med Feide-bruker for studenter og vitenskapelig ansatte. 
  • PressReader: Tilgang til en rekke internasjonale aviser og magasiner i originalformat.

 

Følg biblioteket på facebook for oppdatert informasjon om digitale tjenester.

Se her for Universitetsbibliotekets generelle informasjon om tjenester og ressurser.