Hjem
Spesialsamlingene

Innhaldet i Språksamlingane

Kva finst i Språksamlingane?

Hovedinnhold

Sjå rapporten "Den forsknings- og undervisningsmessige verdien av eit utval samlingsressursar ved ILN" (2014) for eit oversyn over både fysiske og elektroniske delar av Språksamlingane. Lenke nedanfor.

Rapporten inneheld også Arnold Dalen sin rapport, "Vurdering av Målførearkivet ved Universitetet i Oslo" (2013)