Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Første gruppe har nå fått en innføring i BLT-modellen med ekstra fokus på brukerreise-verktøyet. BLT står for behov, løsning og testing.
Mellomledere fra sentraladministrasjon, fakultet og institutt var samlet i Universitetsaulaen den 28.mars. Hensikten med samlingen var å legge til rette for samarbeid på tvers, dialog og økt bevissthet rundt hverandres fagfelt og arbeidshverdag. 
Resultatene fra første del av kartleggingen er klar og ble presentert i universitetets aula den 21. februar. Det vil settes opp to verksted til, ett før sommeren og ett rett etter sommeren.
Det er et stort behov for å koble forskningen på 2030-agendaen. Til sommeren hjelper vi deg med å finne de verktøyene du trenger for å bidra i grensesnittet mellom vitenskap og politikk.
Under åpningen av plassen med nydekorert mur ved Annette og Caroline Kierulf. Ved Amund Børdahl, Retorisk forum.
I uke 49 får alle ansatte i sentraladministrasjonen tilsendt et spørreskjema på e-post fra Prosjekt Tjenesteutvikling. Husk svarfrist fredag 14.desember.
UiB har kartlagt sin HR-praksis for forskere med sikte på status som «HR Excellence in Research». Arbeidsvilkår, rekruttering og karriere er noen av temaene som har vært diskutert i arbeidsgrupper.
I februar 2018 deltok 734 vitenskapelig ansatte i spørreundersøkelsen «Bedre HR for forskere». Nå er resultatene publisert.
I februar svarte mange av UiBs vitenskapelig ansatte på en spørreundersøkelse om sine arbeidsforhold. I april og mai samles tre arbeidsgrupper for å gi innspill til konkrete tiltak som skal bedre vilkårene for forskere ved Universitetet i Bergen.
Kan bølgene synge? Et møte med Arnold Haukelands veggskulptur Hav og lyre kan gi deg svaret.
«The straight Line is Godless and Immoral» sier kunstneren Ingeborg Andersskog om sitt kunstverk i form av et sitat. Hun har tegnet rett på veggen i Bjørn Christiansens hus.
Velg mellom seks PhD-kurs ved årets Bergen Summer Research School. Kursene tar for seg migrasjon, høyere utdanning, global helse, vannforvaltning, fattigdom, og språkbruk i det offentlige rom.
“Question everything but his statement” har gatekunstneren AFK skrevet på veggen på Ulike Pihls skole. Hva kan det bety?
Gatekunstneren AFK lar logoene til Coca Cola og Pepsi invaderes av ordene Al Quaida og ISIS, to terrororganisasjoner. Hva mener han med det?
Kan man skjerme seg mot innsyn uten å stenge verden ute? Dette var utfordringen kunstneren Rasmus Brinch (f. 1975) fikk i oppgave da Bjørn Christiansens hus skulle rehabiliteres.
Argus kommer alltid overraskende på oss. Denne gangen kom han ikke alene heller. Han tok med seg Samuel Beckett.
UiB kan øke kvaliteten på sensurarbeidet, redusere antall klager og samtidig spare ressurser. Dette kommer fram etter at et prosjekt har kartlagt arbeidsprosessene for digital eksamen og sensur.
Deling på tvers, effektivisering, digitalisering og felles innkjøp i BOTT-samarbeidet var noen av temaene på informasjonsmøtet om #ORG2022.

Sider