Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Studieadministrativ avdeling og to institutter kartlegger nå arbeidsprosessene for eksamen og sensur. Målet er å lage felles rutiner og finne ut hvordan digitaliseringen av arbeidet kan føre til tidsbesparelser.
Universitetsdirektøren oppfordrer ledere og medarbeidere til å øke bruken av intern mobilitet for ansatte i tekniske og administrative stillinger. Økt mobilitet blant ansatte vil gi faglig utvikling, bedre samarbeid på tvers og økt effektivitet.
Intern utlysning blir hovedregel for mange administrative og tekniske stillinger på UiB fra 1. september. Det er avtalt forenklede rutiner for disse tilsettingsprosessene. Prøveordningen er et tiltak som skal øke mobilitet og kompetansedeling, og samtidig spare ressurser.
Organisasjonsutviklingsprosjektet førte blant annet til omorganiseringer, nye tjenester og rutiner på UiB. 
Professor Terje Tvedt kritiserer samfunnsfagene for å være "vannblinde".
Den niende versjonen av Bergen sommer-forskerskole ønsker 114 PhD-kandidater og en rekke internasjonale anerkjente forskere velkommen til Dragefjellet mandag 13. juni, 2016.
#ORG2022 har startet opp de første tiltakene for fornying og forenkling.
Engasjerte ansatte fylte Egget på første informasjonsmøte om prosjektet #ORG2022.
HR-avdelingen følger nå opp arbeidet med å kvalitetssikre alle ledd i rekrutteringsprosessen fra utlysning til ansettelse. Det er lagt en plan for arbeidet og de første leveransene skjer i løpet av høsten 2015.
Onsdag formiddag var det allmøte for dei tilsette i universitetsaulaen. På agendaen var implementeringsfasa av Organisasjonsutviklingsprosjektet som no er i full sving på dei ulike avdelingane.
Et av delprosjektene i organisasjonsutviklingsprosjektet foreslo ulike tiltak med mål om å styrke UiBs service og tjenester knyttet til forvaltning av eksternt finansiert virksomhet (BOA).
Forskningsadministrativ avdeling er i full gang med å samordne de administrastive tjenestene knyttet til forskerutdanningen.
Universitetsdirektøren har besluttet å utvikle et sentralt servicesenter for å styrke service og tjenester til inn- og utreisende studenter og ansatte.
Kan vi oppnå et bærekraftig samfunn? Med flere åpne foredrag mellom 15. og 27. juni setter Bergen sommer-forskerskole fullt fokus på hvordan.
Organisasjonsutviklingsprosjektet har avdekket et ønske fra fakultetene om kompetanseutvikling og bedre administrativ støtte knyttet til eksternt finansiert virksomhet.
Forskningsadministrativ avdeling får et utvidet ansvar for forskerutdanningen ved UiB.
UiBs administrative ledere samlet for å drøfte implementeringen av anbefalingene fra Ou-prosjektet.
Få nye perspektiver på FNs Sustainable Development Goals og bli kjent med PhD-kandidater fra hele verden.

Sider