Hjem
Universitetshagene
Nyheter

Oppstart av Lønningen lystgård

Arbeidet med prosjektet Lønningen lystgård er i gang. Nå ser vi fram til at det flotte huset skal gjenreises. Det kommer til å bli store forandringer i denne delen av Botanisk hage.

Gravearbeid i Solåkeren
Gravearbeidet i Solåkeren startet 20. februar. I bakgrunnen arbeides det med flising etter hogst av trær og busker.
Foto/ill.:
Bjørn Moe

Anleggsarbeidet med Lønningen lystgård startet opp i dag 20. februar 2017. Huset som kommer til å reise seg en gang ut på sommeren er fra 1770 og stod opprinnelig på Lønningen, men måtte tas ned da flyplassen skulle utvides. Fordi huset er fredet, ble utbygger Avinor pålagt å lage en plan for gjenreising på en ny lokalitet. Det ble inngått avtale mellom UiB og Avinor om å gjenreise huset i Botanisk hage på Milde. Vi ser fram til å ta i bruk huset til undervisningslokale og andre nyttige formål.

Lønningen er blitt et eget prosjekt, og for at huset skal få de riktige omgivelsene, er det planlagt nytt hageanlegg og nye tilkomstveger. Den søndre delen av Botanisk hage blir helt omarbeidet, og det kommer til å være et anleggsområde her i lang tid. Inngangspartiet er stengt, men besøkende kan benytte inngangen til Japanhagen.

Oppstarten av anlegget innbefatter graving og felling av trær og busker, men vi håper å kunne ta vare på noen av de flotte eikene i området. Der huset skal stå i øvre del av Solåkeren er det i dag en bergknaus som skal sprenges bort. Derfor blir det graving og sprenging i 3 - 4 uker, og deretter betongarbeid fram til midten av mai.