Hjem
Universitetshagene
Nyheter

Årringen 2016 - 2017

Årringen kom ut med et dobbeltnummer i april, og byr på et variert innhold av stoff fra Arboretet og Botanisk hage på Milde og i Muséhagen.

Årringen 2016 - 2017 omslag
Dobbeltnummer av Årringen 2016 - 2016.
Foto/ill.:
Bjørn Moe

Hovedinnhold

Årringen kom ikke ut i fjor, så derfor ble det et stort dobbeltnummer i år - bokstavelig talt - med hele 237 sider. Mesteparten av bladet er fylt av Per Harald Salvesens beretning om buksbom. Han har gjennom en årrekke samlet buksbom i Norge og Norden, og gir et fyldig innblikk i denne buskens hageshistorie og variasjon. 

Ellers inneholder Årringen en artikkel om lønn, både om spisslønn og platanlønn, skrevet av Per Harald Salvesen og Dagfinn Moe. Per Magnus leverer nok et bidrag i serien om nyheter i Rhododendron-samlingen. Bjørn Moe har tatt for seg planter som samler næring gjennom flere år før de blomstrer en gang og dør. I en artikkel om tindved i Musehagen kommer det fram at plantene bærer på en spennende historie, og det gir anledning til å rekapitulere litt om den botaniske forskningen ved Universitetsmuseet siden den første botaniker ble tilsatt der. 

Årringen kan bestilles ved å kontakte redaksjonen, e-post: post@arboretet.uib.no

Kan lastes ned som pdf-vedlegg nederst på denne siden.