Hjem
Universitetshagene
Bergensplanter

Ormerot (Bistorta officinalis)

Gammel legeurt som av og til finnes forvillet.

Bistorta officinalis
Foto/ill.:
Bjørn Moe, UiB

Hovedinnhold

Ormerot har vært dyrket som legeurt tilbake til middelalderen. I Bergen er det funnet pollen etter slekten Bistorta i avsetninger fra tidsrommet 1250–1400, og arten finnes forvillet omkring byen, bl.a. på Milde.

Roten har vært brukt som et oppkvikkende middel og til å stoppe blødninger og diaré. Den var også ansett som middel mot ormebitt. I en gammel legebok fra Ulvik (fra 1574 og 1626) heter det at planten "drager ederen til sig aff saaret". Dette kan være hentet fra signaturlæren: roten ser ut som en buktende orm, og skulle virke mot ormens gift.

Tilbake til Bergensplanter.