Hjem
Universitetshagene
Bergensplanter

Hassel (Corylus avellana)

Nyttetre til alt fra mat til sildetønner.

Corylus avellana
Foto/ill.:
Bjørn Moe, UiB

Hovedinnhold

Brente hasselnøttskall er vanlige å finne under arkeologiske utgravninger. Rester er funnet på boplasser fra helt tilbake til steinalderen, f.eks. på Søreide og i Dolvik. I middelalderlag på Bryggen er det også funnet store mengder nøtter.

Det ble høstet nøtter for salg i alle vestlandsfylkene fram til andre verdenskrig. Spesielt fra Eikesdalen i Romsdal, Voss og Ulvik kom er mye nøtter til Bergen. Det er fortsatt forbudt å sanke hasselnøtter på annen manns grunn med mindre man spiser dem opp på stedet. Det viser litt av den betydningen hasselnøtter har hatt til matproduksjon.

Det er også levert store mengder tønneband fra hasselskog (lokalt kalt bandaskog) på Vestlandet til produksjon av tønner. Tønnebåndene ble høstet høst/ vinter, og skulle være 2,5 - 3,5 cm tykke og ca. 2 meter lange. De ble høstet med 5-6 års mellomrom.

Tilbake til Bergensplanter.